Web d'ECOM

Saltar al menú principal


Utilitats de la web d'Ecom


ECOM - Menú principal

Saltar al contingut


àrees d'actuació - laboral

inici » àrees d'actuació » laboral » què són els serveis d’integració laboral (SIL)

Serveis d'Integració Laboral (SIL)

Què són

ecom, a través dels Serveis d'Integració Laboral, treballa per afavorir la inclusió en el mercat laboral de les persones amb discapacitat física.

Gràcies a un equip multidisciplinar, els SIL, d'una banda, ajuden les persones amb discapacitat física en la recerca de feina i a preparar-se i formar-se per a la incorporació al mercat de treball; i, de l'altra, fan d'intermediaris entre la persona que busca feina i l'empresa, vehiculant les ofertes que reben de les empreses cap a les persones amb discapacitat física més adequades.

Els serveis dels SIL van adreçats a totes les persones que tenen una discapacitat física reconeguda superior al 33%, tant aquelles que es troben en situació d'atur com aquelles que volen millorar la seva situació laboral.

Els serveis del SIL són finançats per la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de les Admnistracions Locals i Comarcals. Això fa que aquests serveis siguin gratuïts per a les empreses i per a les persones demandants d'ocupació. Així mateix, els SIL es coordinen amb altres iniciatives i polítiques actives d'ocupació de les Administracions i altres agents del territori.

ecom va posar en marxa el 1992, a Sabadell, el seu primer Servei d'Integració Laboral (SIL), i des d'aleshores aquest servei no ha deixat de créixer. Actualment ecom disposa d'onze SIL distribuïts per les províncies de Barcelona i Tarragona. MIFAS i ASPID, entitats adherides a ecom, cobreixen les necessitats de les províncies de Girona i Lleida, respectivament.

El Servei d'Integració Laboral d'ecom forma part de la Xarxa Epsiil.on, una xarxa d'empreses sensibles amb la contractació de persones en situació de discapacitat que actua per sensibilitzar i promoure la plena inserció social i laboral de les persones amb discapacitat i fomentar la cooperació i la Responsabilitat Social Corporativa (RSC).


ecom (4 símbols ecom)

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona
tel. 93 451 55 50 fax 93 451 69 04 ecom@ecom.cat