Web d'ECOM

Saltar al menú principal


Utilitats de la web d'Ecom


ECOM - Menú principal

Saltar al contingut


àrees d'actuació - laboral

inici » àrees d'actuació » laboral » Informació per a empresaris

Serveis d'Integració Laboral (SIL)

Informació per a empresaris

Descarregar informació legislativa d’interès per a l’empresari:

Si esteu interessats en la contractació d'una persona amb discapacitat física per a la vostra empresa, poseu-vos en contacte amb el SIL més proper a la vostra localitat. Veure llistat dels SIL.

Actualment, en el nostre país el marc legislatiu referent a la incorporació de persones amb discapacitat al món laboral, estableix certes responsabilitats per a les empreses. Així mateix, amb la voluntat de fomentar la contractació, les administracions han definit també un seguit d'avantatges per a les empreses que contractin persones amb discapacitat. Per a aquelles empreses que no puguin cobrir el nombre de places que els correspondria per la grandària de la seva plantilla, la llei fixa també altres mesures alternatives afavoridores de la inserció laboral dels treballadors amb discapacitat.

La majoria dels treballadors amb discapacitat física poden desenvolupar diferents tasques en tot tipus d'empreses. La dificultat física no els impedeix d'adquirir competències professionals ni té perquè afectar a altres capacitats. Incorporar aquestes persones a l'empresa permet comptar amb treballadors capaços, preparats i amb voluntat de superació personal i professional. Com en el cas de les persones sense discapacitat, només cal trobar la persona adequada. Si hi està interessat, els Serveis d'Integració Laboral (SIL) d'ecom poden col·laborar amb la seva empresa per tal de trobar-la.

Els SIL són serveis totalment gratuïts tant per al treballadors amb discapacitat com per a les empreses i altres entitats que puguin demanar-ne assessorament i suport. Estan finançats pels Departaments de Treball i d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, per la Fundació ONCE i pels Ajuntaments i/o Consells Comarcals on estan situats.

Com col·labora el SIL amb les empreses

La cooperació dels SIL amb les empreses està orientada a la consecució de bons resultats en el mínim temps possible, tant pel que fa a la selecció i contractació de treballadors adequats al lloc de treball a cobrir, com pel que fa a les ajudes oficials a què tenen dret les empreses per la contractació de persones amb discapacitat.

Aquesta cooperació inclou:

  • Preselecció de personal entre els perfils de què disposa el SIL.
  • Orientació al treballador per a la formació específica, si cal.
  • Suport als treballadors per a una ràpida adaptació al lloc de treball.
  • Informació per a l'empresari sobre mesures de foment i incentius a la contractació.
  • Assessorament sobre les diferents modalitats de contractes i els seus avantatges, aconsellant el que millor s'adiu a cada circumstància.
  • Orientació a l'empresa en la gestió de documentació, si cal.

ecom (4 símbols ecom)

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona
tel. 93 451 55 50 fax 93 451 69 04 ecom@ecom.cat