Web d'ECOM

Saltar al menú principal


Utilitats de la web d'Ecom


ECOM - Menú principal

Saltar al contingut


àrees d'actuació - defensa dels drets

discapacitat i àmbit local

serveis

Entre els serveis que el personal d' ecom pot desenvolupar, en cooperació amb les Administracions Públiques, mitjançant el programa Discapacitat i Àmbit local trobem:

  • Realització i difusió d'estudis sobre el col·lectiu de persones amb discapacitat i sobre les seves expectatives, necessitats, demandes i nivell de satisfacció amb les actuacions de les administracions públiques.
  • Disseny i realització d'accions d'informació i sensibilització del personal d'organismes públics, administratius, socials i polítics, així com de la població en general, respecte la realitat de les persones amb discapacitat.
  • Col·laboració amb serveis d'atenció primària i unitats bàsiques de Serveis Socials per a la millora de l'atenció a les persones amb discapacitat.
  • Elaboració de directoris, guies o catàlegs de recursos útils per a les persones amb discapacitat i els professionals que les atenen.
  • Accions de promoció de l'accessibilitat en la via pública, el transport, l'habitatge i els locals públics i privats del municipi.
  • Recolzament a les entitats i a la creació de nous grups dins el municipi.
  • Foment i recolzament a la creació d'òrgans de participació.
  • Estudi i proposta d'alternatives a les necessitats d'inclusió social de les persones amb discapacitat.

ecom (4 símbols ecom)

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona
tel. 93 451 55 50 fax 93 451 69 04 ecom@ecom.cat