Web d'ECOM

Saltar al menú principal


Utilitats de la web d'Ecom


ECOM - Menú principal

Saltar al contingut


notícies

inici » notícies » detall de la notícia

El projecte d’ordre de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat, sotmès a informació pública

El dia 13 de gener de 2012 es va publicar al DOGC un Edicte del Departament de Benestar Social i Família pel qual es sotmet a informació pública el Projecte d’ordre de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat. La finalitat d’aquesta publicació és donar participació a les persones interessades en el procés d’elaboració del projecte d’ordre esmentat per a que es puguin formular les al•legacions i les observacions que es considerin oportunes.

El període per a poder fer les corresponents al•legacions o observacions és de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació (data publicació: 13/01/2012).

Aquest projecte d’ordre es pot examinar a la pàgina web del Departament de Benestar Social i Família (www.gencat.cat/bsf) i, en hores d’oficina, a la seu del Departament (pl. De Pau Vila, 1, tercera planta, Palau de Mar, Barcelona) i als Serveis Territorials del Departament a Barcelona (c. Tarragona, 141-147. Barcelona), a Girona (plaça de Pompeu Fabra, núm. 1. Girona), a Lleida (av. del Segre, núm. 5. Lleida), a Tarragona (av. Andorra, núm. 7 bis. Tarragona) i a les Terres de l’Ebre (c. Ruiz d’Alda, núm. 33. Amposta).

LA TARGETA ACREDITATIVA DE LA DISCAPACITAT

La targeta acreditativa de la discapacitat és una targeta que permet a les persones amb discapacitat legalment reconeguda, i amb residència habitual a Catalunya, acreditar de forma àgil i pràctica, el seu grau de discapacitat però, en cap cas, substitueix el corresponent reconeixement de grau.

Mitjançant l'Ordre ASC/512/2009, de 18 de novembre, de la targeta acreditativa de la discapacitat, es va crear la targeta i es van regular els criteris de concessió.

Les novetats que aporta, bàsicament, el nou projecte d’ordre, que hores d’ara està sotmès a informació pública, és que, la targeta acreditativa adquirirà els mateixos efectes que la resolució de reconeixement de grau de discapacitat (coneguda com a certificat de discapacitat); i que, a partir de l’entrada en vigor de la nova ordre, es modificarà el procediment d’expedició de la targeta i es passarà a fer l’emissió d’ofici de la corresponent targeta per aquelles persones que per primera vegada sol•licitin la valoració de la situació de discapacitat, o bé, per aquelles que hagin vist modificat el seu grau de discapacitat o barem de mobilitat reduïda com a conseqüència d’una revisió. Fins ara, les persones que volien disposar de la targeta acreditativa de la discapacitat l’havien de demanar explícitament.


ecom (4 símbols ecom)

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona
tel. 93 451 55 50 fax 93 451 69 04 ecom@ecom.cat