Web d'ECOM

Saltar al menú principal


Utilitats de la web d'Ecom


ECOM - Menú principal

Saltar al contingut


notícies

inici » notícies » detall de la notícia

Informe sobre les persones universitàries amb discapacitat

Amb l'objectiu de recollir les inquietuds i preocupacions de les persones amb discapacitat en etapa universitària, la Fundació Adecco ha elaborat una enquesta a 500 estudiants entre 18 i 30 anys de 31 Universitats de l'Estat Espanyol per redactar un informe. La intenció de l'organització és realitzar aquest estudi amb periodicitat anual i fer un seguiment de la situació de la població universitària amb discapacitat a Espanya.

Actualment, estudien unes 15.922 persones amb discapacitat en 74 universitats espanyoles, el 40,3% de les quals ho fa en la Universitat a Distància (UNED), segons recull el present estudi de les dades de la Guia d'Atenció a la discapacitat 2011 de la Fundació Universia.

Pel que fa al perfil de la persona universitària amb discapacitat, és el d'una dona de 25 anys, amb discapacitat física (grau 33%- 50%), que estudia una carrera de Ciències Socials a la mateixa ciutat on va néixer.

L'entorn universitari sembla presentar-se cada vegada més apte per a les persones amb discapacitat -entre altres coses, un 75,4% dels enquestats declara que el seu centre disposa d'un Servei Especial d'Atenció a la Discapacitat- i també un espai majoritàriament lliure de barreres mentals o psicològiques.

La gran majoria dels estudiants se sent un més en la comunitat universitària, tant en la relació amb els seus companys, com en la relació amb els seus professors, i un 69,6% confia en treballar en una feina relacionada amb estudis.

No obstant això, l'accessibilitat arquitectònica segueix sent un problema: la majoria de les facultats (73%) no tenen les aules adaptades per a persones amb mobilitat reduïda; les instal·lacions esportives i la biblioteca no solen estar adaptades per a persones amb discapacitats físiques i/o sensorials .

A més, un 65% de les persones enquestades creu que la seva discapacitat li perjudicarà a l'hora de buscar feina, encara que la joventut sembla ser un fre encara més gran per als enquestats: un 80,3% opina que ser jove també suposarà una barrera per accedir al mercat laboral, en un moment en què l'atur juvenil va assolir un 48,5% (a finals de 2011). Gairebé la meitat dels enquestats preveu trigar més d'un any a trobar la primera feina.

Finalment, tot i que la majoria dels enquestats se sent integrada dins de les aules, molts opinen que encara han de donar-se importants passos perquè la integració social i laboral de les persones amb discapacitat sigui una realitat. Un 78,5% reclama més presència i protagonisme en l'agenda política. Els universitaris enquestats proposen al Govern mesures concretes; la més repetida ha estat agilitzar els tràmits per a la recepció d'ajudes (un 60,5%). A més, gran part dels enquestats (58,7%) ha fet al·lusió a la necessitat de formar i sensibilitzar les empreses en matèria de discapacitat, i un 56,2% sol·licita la revisió de la Llei d'Integració Social del Minusvàlid (LISMI ) i la creació de mecanismes innovadors per garantir el seu compliment.

Altres propostes i l'informe complet es pot consultar a l'informe (l'enllaç del qual podeu consultar en aquesta pàgina).


ecom (4 símbols ecom)

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona
tel. 93 451 55 50 fax 93 451 69 04 ecom@ecom.cat