Web d'ECOM

Saltar al menú principal


Utilitats de la web d'Ecom


ECOM - Menú principal

Saltar al contingut


notícies

inici » notícies » detall de la notícia
fotografia de la notícia

ECOM obté per a les seves entitats federades gairebé 1.400.000 d’euros a través de la convocatòria del 0,7% de l’IRPF 2015, aproximadament 200.000€ més que la convocatòria anterior

En la darrera convocatòria del 0,7% de l’IRPF 2015, ECOM ha obtingut per a les seves entitats federades un total d'1.365.236€, un 49,15% de la quantitat sol·licitada en aquesta convocatòria.

Enguany s’ha aconseguit augmentar els projectes finançats respecte de la convocatòria anterior, i com a novetat, finançament per als projectes sol·licitats dins del programa d’inserció sòciolaboral de les persones amb discapacitat física. En xifres absolutes, el finançament global ha augmentat més de 200.000€.

ECOM va presentar a aquesta convocatòria del 2015 un total de 59 projectes, dividits en quatre programes. Al primer, el de promoció de l’autonomia personal, adaptació d’habitatges i la integració social de les persones amb discapacitat, s’hi van presentar 27 projectes i han aconseguit finançament 24. Són projectes orientats a oferir assessorament, acompanyament, suport, atenció domiciliària, rehabilitació, ajuda mútua, etc., amb la finalitat de fomentar l’autonomia personal, la vida independent, l’autodeterminació i la inclusió social de les persones amb discapacitat física, moltes d’elles en situació de dependència.

Al segon, el de centres d’atenció diürna, centres residencials i habitatges tutelats o de convivència, s’hi van presentar 10 projectes, dels quals han aconseguit finançament un total de 8, que tenen per objecte millorar centres ja en funcionament o dotar d’equipament centres que responen a la tipologia que contempla aquest programa (centres d’atenció diürna, centres residencials...).

Al tercer, el d’atenció nocturna, serveis de respir i suport a les famílies que tenen al seu càrrec persones amb discapacitat, s’han presentat 14 projectes, i tots han aconseguit finançament.

En el quart i darrer programa, el d’inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat física, cal destacar que ha estat subvencionat per primera vegada. S’han presentat 8 projectes i tots han aconseguit finançament.

Així doncs, en total, ECOM ha aconseguit en aquesta convocatòria finançament per a 54 projectes dels 59 presentats. 37 d’aquests projectes ja havien obtingut finançament en convocatòries anteriors i 17 és el primer cop que n’obtenen. Així mateix, aquest any hi ha hagut un augment en la partida de gestió i administració que la Federació Ecom rep per a poder fer front a les despeses de la gestió d’aquesta convocatòria, generat per la incorporació del programa 4 , i un augment per la gestió del programa 1.


ecom (4 símbols ecom)

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona
tel. 93 451 55 50 fax 93 451 69 04 ecom@ecom.cat