Web d'ECOM

Saltar al menú principal


Utilitats de la web d'Ecom


ECOM - Menú principal

Saltar al contingut


notícies

inici » notícies » detall de la notícia
fotografia de la notícia

ECOM obté per a les seves entitats federades gairebé 1.440.000 d’euros a través de la convocatòria del 0,7% de l’IRPF 2016

AQUESTA XIFRA REPRESENTA UN INCREMENT D’UN 5% EN LA QUANTIA ACONSEGUIDA EN LA CONVOCATÒRIA ANTERIOR

En la darrera convocatòria del 0,7% de l’IRPF 2016, ECOM ha obtingut per a les seves entitats federades un total de 1.437.000€, un 53% de la quantitat sol·licitada en aquesta convocatòria.

Enguany s’ha aconseguit augmentar els projectes finançats respecte a la convocatòria anterior, i com a novetat, s’ha obtingut més finançament pels projectes sol·licitats dins del programa d’inserció sociolaboral i el d’atenció directa de les persones amb discapacitat física. En xifres absolutes, el finançament global ha augmentat en quasi 72.000€ (5%).

ECOM va presentar a aquesta convocatòria de 2016 un total de 59 projectes, dividits en quatre programes.

Al programa 1, el de promoció de l’autonomia personal, adaptació d’habitatges i la integració social de les persones amb discapacitat, s’hi van presentar 25 projectes i han aconseguit finançament els 25. Cal destacar que s’ha concedit finançament per a un nou projecte d’una entitat que per primera vegada rep finançament. Són projectes orientats a oferir assessorament, acompanyament, suport, atenció domiciliària, rehabilitació, ajuda mútua... amb la finalitat de fomentar l’autonomia personal, la vida independent, l’autodeterminació i la inclusió social de les persones amb discapacitat física, moltes d’elles, en situació de dependència.

Al programa 2, el de centres d’atenció diürna, centres residencials i vivendes tutelades o de convivència, s’hi van presentar 10 projectes, dels quals han aconseguit finançament un total de 8, que tenen per objecte millorar centres ja en funcionament o dotar d’equipament de centres que responen a la tipologia que contempla aquest programa (centres d’atenció diürna, centres residencials...).

Al programa 3, el d’atenció nocturna, serveis de respir i suport a les famílies que tenen al seu càrrec persones amb discapacitat, s’han presentat 14 projectes, i tots han aconseguit finançament.

I, en el darrer programa, el 4, d’inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat física, s’han presentat 10 projectes, i tots han aconseguit finançament. Cal destacar el finançament rebut per 2 projectes nous, d’entitats que han obtingut finançament per primera vegada.

Així doncs, en total, ECOM ha aconseguit en aquesta convocatòria finançament per a 57 projectes dels 59 presentats. D’aquests projectes, 49 són de continuïtat, donat que ja havien obtingut finançament en convocatòries anteriors i, els 8 projectes restants és el primer cop que n’obtenen. Així mateix, aquest any hi ha hagut un augment en la partida de gestió i administració que la Federació ECOM rep per a poder fer front a les despeses de la gestió d’aquesta convocatòria.


ecom (4 símbols ecom)

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona
tel. 93 451 55 50 fax 93 451 69 04 ecom@ecom.cat