Web d'ECOM

Saltar al menú principal


Utilitats de la web d'Ecom


ECOM - Menú principal

Saltar al contingut


notícies

inici » notícies » detall de la notícia
fotografia de la notícia

enllaços d’interès:

30 requisits perquè el futur Govern de la Generalitat avanci cap a la plena inclusió de les persones amb discapacitat

ECOM EXIGEIX QUE ES RECUPERI LA INVERSIÓ PÚBLICA EN POLÍTIQUES SOCIALS I QUE LA CONVENCIÓ DE L’ONU SOBRE ELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT SIGUI MARC DE REFERÈNCIA PER LES POLÍTIQUES QUE INCIDEIXEN EN L’AUTONOMIA PERSONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Les persones amb discapacitat i les entitats que les representem volem treballar de costat amb el Govern i el conjunt de la ciutadania per construir una societat més justa, oberta i igualitària. Des d’ECOM hem fet arribar a les candidatures electorals demandes i propostes en forma de requisits perquè el govern que es formi a partir de les eleccions del proper dia 21 de desembre les tingui en compte i les faci efectives.

ECOM exigeix que es recuperi la inversió pública en polítiques socials i es torni a un sistema de benestar i de protecció social real i eficaç, així com que la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 13 de desembre del 2006 sigui marc de referència per les polítiques que incideixen en l’autonomia personal de les persones amb discapacitat: serveis socials, sanitat, educació, inserció laboral, accessibilitat, habitatge.

El moviment associatiu que representa ECOM, integrat per 132 organitzacions de persones amb discapacitat física, requereix també una nova articulació entre Govern, Tercer Sector i ciutadania que impulsi, des de cada territori, la defensa de l’exercici dels drets de les persones amb discapacitat. La força del teixit del Tercer Sector en el territori està sent fonamental per donar resposta a les noves necessitats socials, i els darrers anys el Govern ho ha comprovat.

Drets entorn de la persona i Tercer Sector Social

El llistat de 30 requisits que ECOM estableix per garantir unes polítiques inclusives que permetin avançar cap a la plena participació de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions s’organitza en set àmbits de drets entorn de la persona i un darrer àmbit que implica el model de col·laboració entre l’Administració Pública i el Tercer Sector Social i d’associacionisme.

Destaquem que, en aquells àmbits en els quals hi ha legislació aprovada, des d’ECOM demanem que s’apliqui i es compleixi; així en accessibilitat, per exemple, demanem un veritable compromís polític, de consens amb el col·lectiu accions efectives, recursos i calendari executiu, entre d’altres; o en educació, que s’apliqui i es desplegui, amb la participació de tots els agents de la comunitat educativa i les entitats de persones amb discapacitat, el Decret recentment aprovat de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Des d’ECOM també instem el futur Govern a estar actiu i legislar i governar per a les persones. Cal elaborar la Llei d'Autonomia Personal a Catalunya, pendent des de fa temps, conjuntament entre tots els agents implicats, amb dotació pressupostària i recursos per al seu desenvolupament. En Serveis Socials, d’altra banda, també cal revisar la cartera de serveis i adaptar aquests serveis al model d’atenció integral i centrada en la persona.

Els requisits que plantegem des d’ECOM van acompanyats amb els posicionaments que, aprovats en Assemblea, són l’ideari de la nostra entitat en relació als diversos àmbits que conformen el dia a dia de les persones amb discapacitat. Pretenem així fer més clara la nostra postura i, per tant, les nostres demandes.

Ecom s’ha posat a disposició de les candidatures per a explicar-los amb més detall les seves propostes.


ecom (4 símbols ecom)

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona
tel. 93 451 55 50 fax 93 451 69 04 ecom@ecom.cat