Web d'ECOM

Saltar al menú principal


Utilitats de la web d'Ecom


ECOM - Menú principal

Saltar al contingut


notícies

inici » notícies » detall de la notícia

ECOM obté per a les seves entitats federades gairebé 1.150.000 d’euros a través de la convocatòria del 0,7% de l’IRPF 2017 del tram autonòmic de Catalunya

AQUESTA XIFRA REPRESENTA EL 90% DE LA QUANTIA SOL·LICITADA

En la darrera convocatòria del 0,7% de l’IRPF 2017, ECOM ha obtingut per a les seves entitats federades a Catalunya un total de 1.148.731,76€, un 90% de la quantitat sol·licitada. Enguany s’ha aconseguit mantenir els projectes finançats respecte a la convocatòria anterior, i s’ha obert una nova línia de projectes.

ECOM va presentar a aquesta convocatòria de 2017 un total de 44 projectes, dividits en cinc línies.

Línia A8. Programes d’atenció integral adreçats a la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat. S’ha concedit finançament als 14 projectes de continuïtat que es van presentar. Són projectes orientats a oferir assessorament, acompanyament, suport, atenció domiciliària, rehabilitació, ajuda mútua, amb la finalitat de fomentar l’autonomia personal, la vida independent, l’autodeterminació i la inclusió social de les persones amb discapacitat física, moltes d’elles en situació de dependència.

Línia A9. Programes de promoció i adequació de centres i unitats d’atenció a persones grans i a persones amb discapacitat. S’ha concedit finançament als 14 projectes presentats, sis d’ells sense tenir la consideració de projectes de continuïtat. Els projectes presentats tenen per objecte millorar centres ja en funcionament o dotar d’equipament centres que responen a la tipologia que contempla aquest programa (centres d’atenció diürna, centres residencials).

Línia A10. Programes de recolzament i descans per familiars que cuiden persones amb discapacitat. Es van presentar 10 projectes, als quals es va concedir resolució provisional, però dues entitats van renunciar a la subvenció concedida provisionalment i per tant es portaran a terme vuit projectes que ja es venien realitzant en anys anteriors.

Línia A14. Programes d’atenció integral a les persones grans a través de serveis que facilitin la seva permanència al domicili i al seu entorn social i familiar, així com els adreçats al recolzament als seus familiars i cuidadors. Aquesta és una línia completament nova que s’ha obert en aquesta convocatòria 2017 i ha rebut subvenció l’únic projecte presentat.

En el darrer programa, línia B14, enfocada a afavorir la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, s’han presentat 5 projectes, i tots han aconseguit finançament. Cal destacar que tots eren projectes de continuïtat.

Així doncs, en total, ECOM ha rebut en aquesta convocatòria finançament per a 42 projectes dels 44 presentats, donat que a dos d’ells es va renunciar per impossibilitat de portar a terme el projecte. D’aquests projectes, 35 són de continuïtat, ja havien obtingut finançament en convocatòries anteriors i els set projectes restants és el primer cop que n’obtenen.


ecom (4 símbols ecom)

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona
tel. 93 451 55 50 fax 93 451 69 04 ecom@ecom.cat