Web d'ECOM

Saltar al menú principal


Utilitats de la web d'Ecom


ECOM - Menú principal

Saltar al contingut


notícies

inici » notícies » detall de la notícia
fotografia de la notícia

enllaços d’interès:

ECOM publica les guies “Igualtat de drets i oportunitats a la feina”, en el marc del Dia Internacional del Treball

ES TRACTA DE DUES PUBLICACIONS, UNA ADREÇADA A LA CIUTADANIA I L’ALTRA A PROFESSIONALS DE LA INCLUSIÓ LABORAL, QUE PRETENEN PROMOURE EL CONEIXEMENT DEL DRET A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS A LA FEINA I DONAR RECURSOS PER FACILITAR I FOMENTAR LA DENÚNCIA DE LES VULNERACIONS D’AQUEST DRET.

En el marc del Dia Internacional del Treball, que se celebra el proper 1 de maig, ECOM donem a conèixer les dues guies que hem publicat recentment sota el títol “Igualtat de drets i oportunitats a la feina”, i que aborden la igualtat d’oportunitats a la feina des del vessant dels drets de les persones.

Les guies editades per ECOM pretenen, d’una banda, fomentar entre les persones el coneixement del propis drets i informar-los de recursos gratuïts per facilitar i fomentar la denúncia de qualsevol situació de vulneració d’aquests drets –amb l’objectiu també de promoure el seu empoderament–; i, de l’altra, capacitar els i les professionals de l’àmbit de la inclusió laboral en aquesta matèria –perquè puguin assessorar i acompanyar els seus usuaris i les seves usuàries– i proporcionar-los informació sobre la legislació vigent i els recursos gratuïts existents per denunciar qualsevol situació discriminatòria.

Dins el marc de la Igualtat d’Oportunitats, aquestes guies fan una presentació detallada de diferents drets de les persones en l’àmbit laboral, com són: el dret a la igualtat de tracte, el dret a accedir a tot tipus de feina (fenomen que es coneix com a segregació horitzontal); el dret a la igualtat salarial, el dret a la promoció laboral (situació coneguda també com a segregació vertical); el dret a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal; i el dret al respecte de la dignitat de la persona (en referència a l’assetjament sexual). La presentació de cadascun d’aquests drets inclou la descripció del fenomen, indicacions de com es pot identificar una situació de discriminació i consells sobre què es pot fer en cada cas. Al final de la publicació s’afegeix un llistat de recursos gratuïts existents per denunciar qualsevol vulneració de drets, i, en el cas de la publicació adreçada als professionals, també un llistat de les lleis relacionades amb aquesta matèria.

Les guies han estat fruït d'un procés participatiu on hi han participat més de 140 persones amb discapacitat i professionals de la inclusió laboral per tal de recollir les seves experiències i elaborar els indicadors de vulneració.

La igualtat d’oportunitats és un dret reconegut a la Declaració Universal dels Drets Humans i a la Constitució Espanyola per a totes les persones. A les persones amb discapacitat concretament, també els és reconegut a la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU. Totes les persones som iguals davant la llei sense que hi pugui haver cap discriminació –és a dir, un menyspreu o tracte pitjor- per a alguna persona o grup de persones, per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social, com pot ser el cas de tenir una discapacitat. Però, malgrat l’existència, fins i tot, de legislacions específiques per a la igualtat entre dones i homes (tant a l’àmbit estatal com a Catalunya), la desigualtat entre sexes persisteix encara avui en tots els entorns, també el laboral, així com també persisteix la desigualtat d’oportunitats per raó de discapacitat.

En aquest escenari, segons explica Antonio Guillén, el president d’ECOM (entitat amb més de 25 anys d’experiència en l’àmbit de la inclusió laboral i en la defensa del dret al treball), “el que volem estimular amb aquestes guies és que qualsevol situació de vulneració dels drets de les persones surti a la llum i es denunciï perquè està comprovat que els drets no és suficient tenir-los reconeguts sinó que cal reivindicar que es puguin fer efectius i defensar-los dia a dia”.

Aquestes guies s'han fet amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.


ecom (4 símbols ecom)

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona
tel. 93 451 55 50 fax 93 451 69 04 ecom@ecom.cat