Web d'ECOM

Saltar al menú principal


Utilitats de la web d'Ecom


ECOM - Menú principal

Saltar al contingut


notícies

inici » notícies » detall de la notícia
fotografia de la notícia

ECOM participarà a la Taula del Pacte Nacional pels drets de les persones amb discapacitat

Aquesta setmana, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pacte Nacional pels drets de les persones amb discapacitat, una eina que aborda, des del punt de vista legislatiu, pressupostari i de polítiques públiques, tots els reptes que tenen els ciutadans amb discapacitat. També s’ha creat un òrgan col·legiat, la Taula pel Pacte Nacional, amb membres de la Generalitat i agents socials -entre els quals hi serà present ECOM, en qualitat de membre del CODISCAT (Consell de la Discapacitat de Catalunya)-, com a instrument de participació i validació de les propostes que elaborin els diferents grups de treball.

El Pacte Nacional pels drets de les persones amb discapacitat és el fruit del compromís que van adquirir el president de la Generalitat i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies en el marc del les reunions del Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT), que agrupa les entitats representatives de l’àmbit de les persones amb discapacitat.

Tal com informava la Generalitat en nota de premsa, el pacte té com a finalitat l’establiment de les línies estratègiques d’actuació en els pròxims anys que permetin l’atenció transversal i integral a les persones amb discapacitat, d’acord amb els principis de la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

CONSTITUCIÓ DE LA TAULA PEL PACTE NACIONAL

L’acord subscrit aquesta setmana pel Govern també inclou la creació de la Taula del Pacte Nacional pels drets de les persones amb discapacitat per dotar-se d’un instrument, amb naturalesa d’òrgan col•legiat, que permeti la participació dels col•lectius i organitzacions implicades, així com la coordinació entre els departaments de la Generalitat de Catalunya.

La Taula del Pacte Nacional estarà presidida pel president de la Generalitat i hi participaran el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda; el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i la consellera de la Presidència, així com els representants del Govern de la Generalitat que ja formen part del CODISCAT, als quals s’afegeixen el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; la directora general de Serveis Socials; el director general de Relacions Laborals; la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, i la directora general d’Igualtat.

També en formen part el president del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI); els membres del CODISCAT representants de les diferents federacions, entre les quals es troba ECOM; un representant de la Taula del Tercer Sector, de les organitzacions municipalistes, de les organitzacions sindicals; de les patronals, de la Confederació del Tercer Sector, de la Intercol.legial, de cadascun dels grups parlamentaris i fins a cinc membres en qualitat de persones expertes.

La Taula s’adscriu al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’encarregarà d’elaborar el document del Pacte Nacional pels drets de les persones amb discapacitat; constituir els grups de treball que es considerin pertinents i fer-ne el seguiment.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha elaborat, per encàrrec del CODISCAT, un informe preliminar que haurà de prosseguir per poder disposar d’una diagnosi de la situació de l’atenció a les persones amb discapacitat a Catalunya, on s’analitza l'adequació legislativa i normativa a la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitats de Nacions Unides, l'adequació de les polítiques públiques existents i la inversió pressupostària per tal de complir amb aquests objectius. Aquesta diagnosi permetrà establir les bases per elaborar el Pacte Nacional per a les persones amb discapacitat.

La primera reunió plenària de la Taula del Pacte Nacional pels drets de les persones amb discapacitat serà el proper 18 de juliol.


ecom (4 símbols ecom)

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona
tel. 93 451 55 50 fax 93 451 69 04 ecom@ecom.cat