Web d'ECOM

Saltar al menú principal


Utilitats de la web d'Ecom


ECOM - Menú principal

Saltar al contingut


notícies

inici » notícies » detall de la notícia
fotografia de la notícia

Dona, alça el vol!, un projecte d’ECOM que apodera la dona amb discapacitat perquè esdevingui agent de canvi

Sota el lema “Dona, alça el vol”, aquest 2019 ECOM està desenvolupant un projecte que té com a objectiu l’apoderament de les dones amb discapacitat física i la visibilització de les múltiples violències que pateixen, especialment en la incorporació al mercat de treball. Ho fa capacitant, creant lideratge i apoderant 4 dones amb discapacitat perquè esdevinguin agents de canvi i, a partir de la seva experiència, el seu activisme i el seu exemple, puguin promoure i impulsar canvis en la visió i el comportament que la societat –incloses les pròpies persones amb discapacitat, homes i dones– té vers la dona amb discapacitat.

És essencial que les persones amb discapacitat, especialment les dones, prenguin consciència de la seva situació de desavantatge i es donin l'oportunitat de tenir aspiracions més enllà de les necessitats immediates. Han de tenir la ferma convicció que és possible la millora de la qualitat de la seva vida i que aconseguir l'accés al mercat de treball és una de les vies.

El projecte “Dona, alça el vol” està executat íntegrament per dones amb discapacitat. El projecte té la peculiaritat que les beneficiàries directes del projecte són les executores d’aquest.

La Consol, la Tebiba, l’Eva i la Clàudia, 4 dones amb discapacitat en situació d’atur, usuàries des de fa temps del Servei d’Inclusió Laboral d’ECOM, que treballa des de fa més de 25 anys per afavorir la inclusió laboral de les persones amb discapacitat física al mercat de treball, preferentment a l’empresa ordinària, han trobat en aquest projecte d’ECOM una doble oportunitat: d’una banda, una oportunitat de creixement i apoderament des de l’acompanyament d’ECOM per millorar el seu desenvolupament personal i professional; i alhora una feina i un sou –elles són les beneficiàries del projecte però també en són les executores.

El projecte “Dona, alça el vol” –que té una durada d’un any– consta d’una fase prèvia inicial de tres mesos en què ECOM acompanya les 4 dones amb discapacitat protagonistes del projecte per afavorir la seva capacitació i el desenvolupament de les competències necessàries per a l’execució del projecte així com el seu apoderament, i una segona fase –de 9 mesos de durada– en què aquestes dones esdevenen el motor de totes les accions que contempla el projecte per tal que, alhora que s’estan apoderant, promoguin també l’apoderament d’altres persones amb discapacitat (especialment dones) i fomentin un canvi de mirada i comportament social vers elles, i les persones amb discapacitat en general.

Sent dones amb discapacitat les que lideren cadascuna de les accions del projecte es visibilitza des del primer moment la capacitat transformadora que les dones tenen i el seu potencial per contribuir a la configuració de les ciutats per fer-les més humanes, sostenibles i accessibles per a tothom, amb l’objectiu d’afavorir que la societat les deixi de veure com a agents passius i les percebi com a agents actius. Així mateix, les 4 protagonistes del projecte es presenten com a models positius per promoure que altres dones amb discapacitat prenguin consciència de la seva situació de desavantatge i de les seves capacitats, i iniciïn el seu camí en la lluita per la seva plena inclusió social i amb igualtat d’oportunitats, contemplant la inclusió laboral com un pas imprescindible a fer.

LA CONSCIENCIACIÓ SOCIAL, LA BASE PER AL CANVI

La segona fase del projecte se centra en la realització de diferents accions de sensibilització i de coneixement del col•lectiu (tallers, focus groups..., liderats per les quatre dones protagonistes del projecte) per tal d’afavorir la presa de consciència sobre la situació de desavantatge en què viuen les persones amb discapacitat física, i en especial, sobre la discriminació que afecta la dona amb discapacitat des d’una mirada interseccional.

Accions dirigides a la societat en general però també a les pròpies persones amb discapacitat, ja que no sempre són conscients de les situacions de discriminació que pateixen i, per tant, és necessari ajudar-les a detectar-les i encoratjar-les a denunciar-les, afavorint així el coneixement dels seus drets socials i laborals, i el seu apoderament. En el cas específic de les dones, que pateixen una múltiple discriminació (entre altres factors, per discapacitat i per dona), moltes d’elles no saben percebre la discriminació més enllà de la discapacitat, perquè no tenen consciència del seu rol de gènere. Quan, com a dones, pateixen les mateixes discriminacions que la resta i són víctimes de múltiples violències.

Entre les accions previstes es faran tallers de presa de consciència de la discriminació interseccional a les persones usuàries del Servei d’Inclusió Laboral, persones que volen incorporar-se al mercat de treball, on malauradament és molt present i evident la discriminació de les persones amb discapacitat en l’accés al mercat de treball, i un cop dins. També, tallers de sensibilització adreçats a la ciutadania –en el marc d’actes públics a diferents municipis– i accions amb el teixit empresarial per sensibilitzar-los de les capacitats laborals de les persones amb discapacitat, així com per assessorar-los i facilitar-los informació sobre com fer processos de selecció accessibles aplicant el disseny per a tothom (per tant, tenint també present la perspectiva de gènere), com adaptar un lloc de treball...

En aquest projecte s’ha tingut en compte la territorialització i l’acció comunitària, per això el projecte s’implementarà en 4 territoris diferents, des de 4 dels Serveis d’Inclusió Laboral que té ECOM: el SIL Vallès Occidental, el SIL Tarraco, el SIL Baix Llobregat i el SIL Barcelonès Nord. Entre les tasques de les protagonistes del projecte està duu a terme un anàlisi dels diferents territoris per millorar el coneixement de les diferents realitats que hi pugui haver, per detectar els diferents espais de participació que hi ha i des dels quals les persones amb discapacitat tenen la possibilitat d’intervenir i actuar per a la defensa dels seus drets socials, així com també per identificar els agents clau en cadascun dels territoris amb qui establir sinèrgies per avançar conjuntament cap a la plena inclusió social de les persones amb discapacitat. Amb aquesta acció es pretén que les 4 protagonistes tinguin l’oportunitat de vincular-se al seu territori (cadascuna d’elles és d’un d’aquests territoris) i amb la comunitat en què conviuen en el seu dia a dia, perquè un cop finalitzat el projecte puguin seguir actuant com a agents de canvi per afavorir transformacions en el seu entorn més proper que les permeti viure en igualtat de drets amb la resta de la ciutadania.

Un cop finalitzat el projecte, ECOM seguirà acompanyant les 4 executants del projecte per tal que puguin mantenir-se en el mercat laboral.


ecom (4 símbols ecom)

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona
tel. 93 451 55 50 fax 93 451 69 04 ecom@ecom.cat