Web d'ECOM

Saltar al menú principal


Utilitats de la web d'Ecom


ECOM - Menú principal

Saltar al contingut


notícies

inici » notícies » detall de la notícia

ECOM reivindica l’habitatge accessible i assequible i l’assistència personal per a les persones amb discapacitat física

AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I DEL DIA INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS, QUE ES COMMEMOREN EL DIA 3 I 10 DE DESEMBRE RESPECTIVAMENT, ECOM RECLAMA EL DRET A UNA VIDA INDEPENDENT DINS LA COMUNITAT

ECOM ha reivindicat, amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i el Dia Internacional dels Drets Humans, l’accés a un habitatge accessible i assequible i a l’assistència personal per tal que les persones amb discapacitat física puguin gaudir del dret a una vida independent dins la comunitat. Tanmateix, hem de ser conscients que, ta com diu l’ONU, “el dret a una vida independent dins la comunitat només es podrà assolir quan es facin efectius tota la resta de drets civils, econòmics i socials i culturals que estableix la Convenció”.

En el manifest que hem fet públic, hem destacat que les persones amb discapacitat han de tenir l’oportunitat de decidir el lloc de residència, amb qui es vol conviure i han de tenir una varietat de serveis d’assistència domiciliària, residencial i altres serveis de suport a la comunitat, tal com estableix l’article 19 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Actualment, les persones amb discapacitat tenen moltes dificultats per accedir a un habitatge digne, a causa dels preus inassequibles per a moltes persones i la manca d’habitatges accessibles. A Espanya, l’habitatge reservat per a persones amb discapacitat va ser un 1,43% (segons dades del SEPE) el 2017; i, segons un estudi de la Fundació Mútua de Propietarios, de 2018, només el 0,6% de 9,8 milions d’edificis d’habitatges d’Espanya compleixen els criteris d’accessibilitat universal. Junt amb la manca d’accessibilitat, en l’accés a la vivenda de les persones amb discapacitat, se suma una altra dificultat, i és la limitació d’ingressos. Cal recordar que les persones amb discapacitat tenen un salari un 17% inferior a la resta de la societat, al qual se li ha de sumar el sobreesforç econòmic que suposa tenir una discapacitat, que pot arribar a ser fins a 41.200 € segons l’informe del greuge comparatiu econòmic de les persones amb discapacitat a la ciutat de Barcelona presentat aquest mes de desembre.

Junt a la impossibilitat d’accedir a un habitatge accessible i assequible, un altre factor que entorpeix l’exercici del dret a una vida independent dins de la comunitat és la dificultat d’accés a l’assistència personal, una prestació que tot i ser la que més facilita una vida autònoma és la menys desenvolupada de la Llei d’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència. Segons l’última estadística del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), del 31 d’octubre, indicava que el servei d’assistència personal només representa el 0,5% de totes les prestacions reconegudes a les persones dependents a Espanya.

Per tal de fer efectiu el dret a una vida independent dins la comunitat de les persones amb discapacitat, des d’ECOM hem reclamat als governs que es fomenti i promogui la conscienciació i la formació de tots els agents que intervenen en el procés d’ampliació dels parcs d’habitatge accessible públic i privat, que es creï un sistema àgil de permuta de pisos inaccessible per d’altres accessibles, que es fomentin els serveis de mediació per acompanyar a les persones amb discapacitat i les seves famílies, que se segueixi fomentant l’ocupació de les persones amb discapacitat física (especialment en el mercat ordinari de treball) i, per últim, demanem als governs responsabilitat política i que preguin consciència que sense governs i pressupostis aprovats no es poden atendre les necessitats reals de les persones.


ecom (4 símbols ecom)

Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona
tel. 93 451 55 50 fax 93 451 69 04 ecom@ecom.cat