InDret, Punt d’atenció per al foment del Voluntariat inclusiu

LA DIVERSITAT I LA DISCAPACITAT SÓN LA NOSTRA ESPECIALITAT  

Des de 2022 ECOM comptem amb un Punt d’atenció per al foment del Voluntariat inclusiu, especialitzat en diversitat i discapacitat, que porta per nom InDret.  

L’InDret pretén esdevenir un punt de referència per a les persones amb discapacitat que estiguin interessades en fer voluntariat així com també per aquelles entitats i/o altres organitzacions que vulguin apostar per un model de voluntariat inclusiu, i que estiguin buscant assessorament, bé per incorporar el valor de la inclusió al seu equip de voluntariat com per a crear-ne un de nou ja sota els paràmetres del voluntariat inclusiu.  

El model de voluntariat inclusiu d’ECOM es fonamenta en dos elements clau: la inclusió i els drets. Des de la visió que a la nostra societat tothom té els mateixos drets, i que tothom –independentment de les seves característiques- ha de tenir, entre altres, el mateix dret i les mateixes oportunitats per poder fer voluntariat. I des de la concepció que el voluntariat és una eina per avançar en la inclusió social de les persones amb risc d’exclusió, com és el cas de les persones amb discapacitat, ja que promovent la seva implicació activa i la seva participació a la comunitat contribuïm al seu empoderament i alhora a trencar els prejudicis que la societat encara té vers aquestes persones, que és la clau per avançar en la inclusió.  

Pel que fa a la discapacitat, que és la nostra especialitat, ECOM considerem que encara queda molt camí per fer perquè segueix havent-hi molts prejudicis i les persones amb discapacitat se’ns segueix veient encara com a subjectes passius del voluntariat (és a dir, només com a possibles receptores d’aquest) i no com a persones que podem oferir el nostre temps i el nostre coneixement a la societat i contribuir a la transformació social per una societat més equitativa, justa i inclusiva per a tothom.   

ECOM comptem amb nou anys d’experiència en l’impuls i la gestió d’un equip de voluntariat inclusiu en el si de la nostra pròpia entitat. Si voleu saber més sobre el model de voluntariat inclusiu d'ECOM entreu aquí

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DE L’INDRET? 

 • Promoure que les persones amb discapacitat tinguin l’oportunitat de fer voluntariat com qualsevol altra persona i en qualsevol entitat social, no necessàriament de l’àmbit de la discapacitat, promovent així la diversitat en els equips de voluntariat de les entitats.  
 • Fomentar la inclusió social de les persones amb discapacitat promovent la seva participació, a través del voluntariat, a la comunitat i a la transformació social per a una societat més equitativa, justa i inclusiva per a tothom.    
 • Estimular la societat a fer voluntariat en entitats de l’àmbit de la discapacitat.  
 • Estendre el model de Voluntariat Inclusiu d’ECOM a altres entitats socials, promovent la diversitat dels seus equips de voluntariat.   
 • Promoure que les empreses facin voluntariat corporatiu amb entitats de l’àmbit de la discapacitat.   

L'INDRET AL VOSTRE SERVEI!  

A qui ens adrecem? 

 • A persones amb discapacitat que vulgueu fer voluntariat en una entitat social.  
 • A persones sense discapacitat que vulgueu fer voluntariat en un entitat de l’àmbit de la discapacitat.  
 • A entitats socials que vulgueu sumar diversitat al vostre equip de voluntariat, facilitant la incorporació a persones amb discapacitat.  
 • A empreses que tingueu interès de fer voluntariat corporatiu amb entitats de l’àmbit de la discapacitat.   

Què us oferim? 

A persones amb discapacitat   

 • Ofertes de voluntariat adaptades a les seves necessitats i interessos, en l’equip de voluntariat d’ECOM o en altres entitats socials.  
 • Acompanyament i seguiment en el seu desenvolupament com a persones voluntàries.  
 • Pla de formació adaptat a les seves necessitats i interessos.  
 • Trobada anual de compartició de bones pràctiques.   

Si voleu més informació sobre l'equip de voluntariat d'ECOM, entreu aquí.   

A persones sense discapacitat   

 • Ofertes de voluntariat adaptades a les seves necessitats i interessos, en l’equip de voluntariat d’ECOM o en altres entitats de l'àmbit de la discapacitat.  

Si voleu més informació sobre l'equip de voluntariat d'ECOM, entreu aquí.   

A Entitats   

 • Formació especialitzada sobre voluntariat inclusiu a persones treballadores i equips de voluntariat.   
 • Acompanyament en els processos d’implementació del model de gestió de voluntariat inclusiu.  
 • Derivació i seguiment de persones amb discapacitat que vulguin fer voluntariat a la seva entitat.  
 • Trobada anual de compartició de bones pràctiques en gestió de voluntariat inclusiu.  

A Empreses  

 • Col·laboració amb aquelles empreses que han apostat per potenciar la seva responsabilitat social corporativa a través del voluntariat corporatiu, tot gestionant i canalitzant les seves propostes de voluntariat inclusiu cap la nostra pròpia entitat o derivant-les a altres entitats socials, preferentment de l’àmbit de la discapacitat.