Política de Privacitat

Coresponsables del Tractament

Les empreses corresponsables del tractament de les seves dades en virtut d’aquesta Política de privacitat són:

FEDERACIÓ ECOM i FUNDACIÓ PRIVADA ECOM

NIF: G08803801 i G64650930 
Domicili: G. Via de les Corts Catalanes, 562 - 08011 Barcelona (Barcelona)
Direcció de correu electrònic Federació ECOM: lcarrillo@ecom.cat
Direcció de correu electrònic Fundació ECOM: lcarrillo@ecom.cat i dpo@ecom.cat 

Web: www.ecom.cat
Telèfon: 934515550

La Federació ECOM està registrada al Registre Nacional d’Associacions, del Ministeri de l'Interior, secció 2, núm. nacional 119,  en data 28/06/1972;  al Registre Provincial d’Associacions de Barcelona del Govern Civil, de la Província de Barcelona. núm. 15, en data 6/10/1972; i al Cens d’Entitats Juvenils, del Departament de Cultura, Secretaria General de Joventut. núm. 1664, en data 9/10/1996.

La Fundació ECOM està inscrita en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2375, en data 30/11/2007.

En FEDERACIÓ ECOM i FUNDACIÓ PRIVADA ECOM, reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la amb corresponsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.


La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves a través dels diferents formularis situats en la web.

 

DADES PERSONALS

Una dada personal, és la informació que l’identifica o el fa identificable. A través de la web, en les caselles establertes a tal efecte recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, direcció postal, població, etc.així com totes aquelles dades que voluntàriament ens proporcioni a través de qualsevol de les xarxes socials de les quals l’usuari està registrat. En aquest cas, la privacitat dependrà de la configuració establerta pel mateix usuari així com dels termes i condicions de la pròpia xarxa social.

La visita de l’usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-les, les dades seran tractades de forma lícita de conformitat en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 26 d’abril i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

Finalitat, duració i legitimació del tractament
Les dades que l’usuari ens proporcioni les tractarem amb les següents finalitats:

 • Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de contacte situat a la web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitza a través del formulari. Aquestes dades les conservem durant el temps necessari per complir la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys. La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Gestionar el currículum remès per l’interessat a través del formulari habilitat per a tal efecte i incloure’l en la base de dades de candidats de l’empresa. Les dades es conservaran durant el termini màxim d’un any,
  transcorregut el qual, es procedirà al bloqueig de les dades durant el temps establert legalment, garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. La base de legitimació per a gestionar i tractar el currículum de l’interessat és el seu consentiment el qual manifesta en realitzar una acció afirmativa d’enviament del mateix i seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat prèviament al seu enviament. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Donar d’alta com a “usuari registrat” a través del formulari de registre situat en la web que li permetrà a l’usuari accedir a la seva àrea privada de serveis i informar-lo de les nostres activitats, podent-li remetre per
  qualsevol mitjà electrònic comunicacions comercials de les novetats dels nostres serveis. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no sol·liciti la seva baixa del registre i durant el temps establert per la llei amb una
  durada mínima de 3 anys. La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en registrar-se a través del formulari de registre i seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la seva sol·licitud. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Millorar la seva experiència en navegar per la web. Aquestes dades els conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una
  durada mínima de 3 anys. La base de legitimació per a millorar la seva experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l’usuari en acceptar les cookies. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Gestió i desenvolupament de la inscripció de l’usuari amb motiu de l’assistència a un esdeveniment o activitat organitzada per FEDERACIÓ ECOM i FUNDACIÓ PRIVADA ECOM a través de les dades recopilades en el formulari habilitat a tal efecte en la web. Aquestes dades les conservarem mentre duri l’activitat de l’esdeveniment i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys. La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari a través de l’emplenament del formulari de participació habilitat per a tal efecte en la web i, seleccionant la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Gestionar i resoldre les informacions rebudes a través del canal ètic de Federació ECOM i Fundació Privada ECOM. El tractament d’aquestes dades és el compliment d’una missió realitzada en interès públic, així com el compliment d’una obligació legal. Les dades es conservaran únicament durant el temps imprescindible per a decidir si és procedent o no iniciar una investigació sobre els fets informats. En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les dades es procediran a la seva supressió del sistema d’informació intern d’ECOM. Les dades podran continuar sent tractades per l’autoritat i òrgan competent en cas que es porti a terme una investigació dels fets informats, i no seran conservades en el mateix sistema d’informació intern. Únicament es comunicaran dades a tercers quan resulti necessari per a l’adopció de mesures disciplinàries o per a la tramitació dels procediments judicials que, si escau procedeixin sense perjudici de la notificació a l’autoritat competent de fets constitutius de delicte penal o administratiu.

 

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals

Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers llevat que hi hagi alguna obligació legal o a aquells prestadors vinculats als corresponsables que actuen com a encarregats del tractament.

En el cas que les vostres dades siguin cedides, aquestes seran cedides sota les condicions següents: Base de legitimació: la base de legitimació per a la cessió de les vostres dades serà per mitjà del vostre consentiment exprés.

Pel que fa a la cessió de dades aquestes només seran cedides amb la finalitat de gestionar la seva petició d'assistència jurídica gratuïta a l'organització escollida entre les següents: Col·lectiu Ronda (www.cronda.coop / 93 268 21 99 / 91 429 31 70) i ​​Fidelitis (www.fidelitis.es / 91 145 32 32 / consultas@fidelitis.es).

No es realitzen transferències internacionals, per al cas que en algun moment poguessin realitzar-se, se li comunicaran amb l’objecte d’obtenir el seu consentiment.

 

Actualització de dades

És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en aquestes, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.
L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està posada al dia i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

 

Dades de Tercers

Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a FEDERACIÓ ECOM i FUNDACIÓ PRIVADA ECOM, garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu
consentiment per a comunicar-les i que la informació facilitada és exacta i veraç.

 

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada

Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l’usuari no omple aquests camps, o no marca la casella d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la informació.

 

Drets dels interessats

Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-les i a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o
sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recaptades. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament d’aquestes revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus drets
contactant amb nosaltres G. Via de les Corts Catalanes, 562 - 08011 Barcelona (Barcelona). Email: lcarrillo@ecom.cat .

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es

 

Tractament de dades de Menors d’edat

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Corresponsable detecta que un
menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació d’aquestes. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a FEDERACIÓ ECOM i FUNDACIÓ PRIVADA ECOM per a bloquejar el
compte d’accés dels menors al seu càrrec que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

 

Tractament de Cookies

Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema en l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les cookies permeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de
navegació de l’usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegador. Pot obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.