Posicionaments i propostes

Posicionaments

Amb l’objectiu d’unificar el discurs de totes les entitats que conformem la Federació ECOM, el 2014 –en Assemblea General– vam aprovar un document amb diversos posicionaments respecte diferents àmbits de la vida, on es recull breument allò que defensem i volem en cadascun d’ells.

Aquest document estableix les directrius que com a organització seguim per tal d’avançar cap a la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat física.

+ Posicionaments d'ECOM

Propostes als partits polítics

En cada cita electoral que té lloc per presidir les principals administracions públiques del nostre país, ECOM sempre fem arribar les nostres propostes –ja sigui de forma directa o a través d’alguna de les plataformes de què formem part– les nostres propostes als principals partits polítics que s’hi presenten per demanar que siguin tingudes en compte en els seus programes.

El nostre objectiu és afavorir que es tendeixi a fer polítiques socials més inclusives, que garanteixin la igualtat d’oportunitats per a tothom.

Més enllà d'aquest moment puntual de les eleccions, ECOM mantenim un diàleg continu amb les administracions públiques i, si les circumstàncies ho requereixen, elaborem documents de propostes davant situacions concretes que poden posar estar posant en perill els drets de les persones amb discapacitat física, per tal de poder-los adreçar i compartir amb les administracions corresponents i posar-los en coneixement de les nostres demandes. 

Demandes al nou Govern de Catalunya per garantir els drets de les persones amb discapacitat física.

+ Eleccions 28M 2023. Propostes per a unes polítiques municipals inclusives per a la ciutat de Barcelona.

+ Eleccions 28M 2023. Propostes per a unes polítiques municipals inclusives (per a tots els municipis de Catalunya).

 + Propostes eleccions autonòmiques per Catalunya 2021

+ Els drets de les persones amb discapacitat física en temps de COVID-19. Proposta de mesures per garantir-los. 

+ Propostes eleccions municipals per Barcelona 26-05-2019

+ Propostes eleccions municipals 26-05-2019

+ Propostes eleccions autonòmiques per Catalunya 21-12-2017

+ Propostes eleccions municipals 24-03-2015

+ Propostes eleccions municipals per Barcelona ciutat 24-03-2015

+ Propostes eleccions autonòmiques per Catalunya 27-09-2015

+ Propostes eleccions autonòmiques per Catalunya 25-11-2012

Esmenes i aportacions a lleis i normatives

Aquí teniu disponibles documents on estan recollides les esmenes i aportacions que anem fent a diferents lleis i normatives d'àmbit estatal, autonòmic i local a través dels diferents espais de participació que es creen o durant el període d'exposició pública per tal que sigui valorada la seva incorporació. Les nostres esmenes i aportacions tenen per objectiu garantir que les lleis i normatives s'alinien al que estableix la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU per tal d'assegurar la plenitud de drets a les persones amb discapacitat física i afavorir el seu exercici. 

+ 2020_Projecte de Decret del Codi d'accessibilitat a Catalunya

+2020_Proyecto de Orden Ministerial: accesibilidad espacios públicos

Altres propostes

Aquí trobeu alguns documents elaborats per ECOM sobre problemàtiques concretes que afecten les persones amb discapacitat física on recollim una anàlisi de la situació i propostes de possibles solucions. Aquests posicionaments són els que ens guien en la defensa concreta dels drets no garantits o vulnerats davant els diferents agents implicats.

També trobeu, altres documents fets de manera col·laborativa amb altres organitzacions amb qui treballem conjuntament per abordar la solució de problemàtiques que ens afecten.

+ 2019_febrer_Accessibilitat i igualtat d’oportunitats al servei de taxi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

+ 2018_octubre_Accessibilitat als serveis de transport de RENFE rodalies i regionals de Catalunya

+ 2018_juliol_Tarifació social integrada del transport públic a Catalunya per a persones amb discapacitat

+ 2018_febrer_Accessibilitat als serveis de bus interurbà de Catalunya

+ 2015_juny_Accessibilitat de persones usuàries d'escúters al transport públic

+ 2015_desembre_Volem uns carrers que siguin de veritat per tothom_CARRERS-PER-A-TOTHOM