Manifestos

Coincidint amb la commemoració de certs Dies Internacionals, com pot ser el de les Persones amb Discapacitat (3/12), el dels Drets Humans (10/12), el del Treball (1/05), el de la Dona (8/03)..., elaborem un manifest on denunciem la situació de desigualtat en què vivim les persones amb discapacitat física i on recollim les principals demandes i reivindicacions que fem per avançar cap a una societat inclusiva, que ens garanteixi a tots i a totes les mateixes oportunitats.

+ Manifest del Grup de Dones Diverses d'ECOM pel 8-03-2021 en el Dia Internacional de la Dona

+ Manifest conjunt per actualització de les tarifes dels serveis 3-12-2018

+ Manifest ECOM del 8-03-2018 en el Dia de la Dona

+ Manifest ECOM del 03-12-2017 - 10-12-2017 en el Dia de la Discapacitat i el Dia del Drets Humans

+ Manifest ECOM del 03-12-2016 en el Dia de la Discapacitat

+ Manifest ECOM del 03-12-2010 en el Dia de la Discapacitat

+ Manifest ECOM del 03-12-2009 en el Dia de la Discapacitat

+ Manifest ECOM del 03-12-2008 en el Dia de la Discapacitat

+ Manifest ECOM del 03-12-2007 en el Dia de la Discapacitat