Presentació

ECOM som un moviment impulsat per persones amb discapacitat física i/o orgànica que treballem, a través del nostre empoderament i la nostra participació, per aconseguir una societat inclusiva on puguem fer efectiu l’exercici dels nostres drets.

Ens guiem per la nova concepció de la discapacitat que es basa en els drets humans i en el model social (o paradigma de l’autonomia personal), que considera que la discapacitat no és un atribut de la persona sinó que entén que és en l’entorn on se situen les barreres que ens exclouen i ens impedeixen la veritable igualtat d’oportunitats per a totes les persones.

Actuem en diferents àmbits per eliminar les barreres físiques i psicosocials que ens limiten la igualtat d’oportunitats i per impulsar canvis en la societat que ens permetin a les persones amb discapacitat física i/o orgànica​, si ho volem, viure de forma independent i conviure i participar dins la comunitat amb igualtat de condicions, així com també disposar dels suports necessaris per a poder gaudir de la màxima autonomia personal.

A Espanya, 3,84 milions de persones (el 8,5% de la població total) té una discapacitat, i la discapacitat física n’és la majoritària. A Catalunya, concretament, són gairebé 300.000 les persones amb una discapacitat física.

Sota la marca ECOM s’apleguen la Federació ECOM (creada el 1971) i la Fundació ECOM (creada el 2007).

Propòsit

Transformar la societat perquè es respecti la dignitat de totes les persones.

Missió

ECOM té una doble missió:

  • Defensar en primera persona l'exercici dels drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica per participar a la societat en igualtat d'oportunitats.
  • Enfortir el sector associatiu de la discapacitat física i/o orgànica per donar resposta a les necessitats i expectatives de les persones que representem. 

Visió

Ser l’entitat que lideri i consolidi el canvi de model cap a la vida independent i l’autonomia personal de manera sostenible, innovadora, col·laborativa i posant a la persona al centre

Valors

La missió d’ECOM se sustenta en els valors de l'empoderament, la inclusió, l'activisme, la participació, el compromís i la innovació.

  • Empoderament: Treballem amb les persones amb discapacitat física i/o orgànica, entitats federades, equip humà i societat en general per a que potenciïn les seves capacitats afavorint la coresponsabilitat, participació i dret a decidir de manera pròxima i personalitzada .
  • Inclusió: Garantim la igualtat d’oportunitats sense distinció en base al coneixement individual de les diferents realitats amb les que convivim.
  • Activisme: A través de la negociació i el diàleg, lluitem activament per la defensa de l’exercici dels drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica. 
  • Participació: Per tal d’avançar conjuntament en la nostra missió i visió, fomentem espais de diàleg que garanteixin la participació, deliberació i foment de la transparència. 
  • Compromís: Exercim amb professionalitat, dedicació, transparència i coresponsabilitat els reptes que suposa cobrir les necessitats i expectatives de les persones amb discapacitat física i/o orgànica, entitats federades, equip humà i societat en general. 
  • Innovació: Busquem solucions als reptes del moment i necessitats canviants de  les persones amb discapacitat física i/o orgànica, les entitats federades i l’equip humà.