Federació ECOM. Com ens financem

El pressupost de la Federació ECOM l’aprova la Junta Directiva i el ratifica l'Assemblea General. Actualment la Federació ECOM compleix amb les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i audita els seus comptes amb l'empresa Audiaxis.

La Federació ECOM es finança principalment de fons públics, pràcticament el 83% dels seus ingressos són d’aquesta procedència.

Aquí trobeu la documentació econòmica de la Federació ECOM:

Les retribucions als òrgans de direcció d'ECOM, com a la resta de la plantilla, se cenyeixen al que estableix el conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’associacions per a centres de formació, rehabilitació, orientació, valoració, autonomia personal, protecció i atenció a discapacitats per als anys 2013-2016. Aquesta n'és la taula salarial.