Federació ECOM. Com ens financem

El pressupost de la Federació ECOM l’aprova la Junta Directiva i el ratifica l'Assemblea General. Actualment la Federació ECOM compleix amb les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i audita els seus comptes amb l'empresa Audiaxis.

La Federació ECOM es finança principalment de fons públics, pràcticament el 80% dels seus ingressos són d’aquesta procedència.

Aquí trobeu la documentació econòmica de la Federació ECOM: