Fundació ECOM. Com ens financem

El pressupost de la Fundació ECOM l’aprova el seu Patronat. Actualment la Fundació ECOM compleix amb les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i audita els seus comptes amb l'empresa Audiaxis.

L’activitat de la Fundació ECOM es finança gràcies principalment a la col·laboració de les Administracions Públiques i també d’algunes entitats i empreses que, sensibilitzades amb el col·lectiu de persones amb discapacitat física, col·laboren puntualment en els nostres projectes i serveis.

Aquí trobeu la documentació econòmica de la Fundació ECOM:

Les retribucions dels òrgans de direcció de la Fundació Privada ECOM, com de la resta de la plantilla, es regeixen pel Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’associacions per a centres de formació, rehabilitació, orientació, valoració, autonomia personal, protecció i atenció a discapacitats per als anys 2013-2016. 

La Fundació ECOM està oberta a tot tipus de col·laboració, individual o col·lectiva, que pugui contribuir a millorar la tasca que desenvolupem en benefici de les persones amb discapacitat física.

Si voleu col·laborar amb nosaltres, consulteu les diferents possibilitats per fer-ho a l’apartat Implica’t.