RADAR ECOM. Informe de vulneracions de drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica de Catalunya

 

El RADAR ECOM és l’Informe de vulneracions de drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica de Catalunya que ECOM publiquem anualment. La primera edició de l’informe va veure la llum el 2021, coincidint amb la commemoració del 50è aniversari de la Federació ECOM, on vam analitzar les vulneracions de drets patides durant el 2020, any de la pandèmia de la COVID-19.

Finalitats del RADAR ECOM

Visibilitzar les vulneracions de drets que han patit les persones amb discapacitat física  i/o orgànica.

Conscienciar la ciutadania envers  els drets de les persones amb discapacitat física  i/o orgànica.

Prevenir possibles situacions  de vulneracions de drets  i discriminació per raó  de discapacitat establint plans d’acció amb diferents públics.

Recerca de dades i metodologia d’anàlisi

L’informe RADAR ECOM es realitza amb metodologia mixta, combinant les dades quantitatives i qualitatives.

D’una banda, recopila i analitza les vulneracions de drets que pateixen les persones amb discapacitat física y/o orgànica que detectem a través del Servei d’Assessorament i Consultes d’ECOM i una enquesta en línia de vulneracions de drets que fem anualment i que difonem entre els nostres públics interns i a través de les Xarxes Socials.

I de l’altra, es duu a terme un anàlisi qualitatiu a través de les següents fonts d’informació: reunions amb les responsables de les diferents àrees d’ECOM per analitzar les vulneracions que detecten des de les seves àrees; notícies i notes de premsa generades per ECOM al llarg de l’any, i la realització de Focus Grups amb la participació de persones amb discapacitat física i/o orgànica i professionals d’atenció al col·lectiu membres de les entitats federades a la Federació ECOM.

Anàlisi de dades

El marc de referència per a l’anàlisi de les vulneracions detectades és la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada per l’ONU el 2006.

De les diferents vulneracions detectades, s’analitza quins són els principals drets vulnerats, quin és el perfil de persona que pateix la vulneració (gènere, edat, província de residència i nivell d’estudis finalitzats), quins són els principals vulneradors de drets, i quins són els principals llocs on es produeixen les vulneracions.

L’informe posa el focus principalment en els següents drets: dret a l’accessibilitat, dret a viure de forma independent i a ser inclòs en la comunitat, dret a la mobilitat i al transport, dret a l’habitatge, dret a l’educació, dret a la salut, dret al treball, dret a un nivell de vida adequat i protecció social, i dret a la participació en les activitats culturals, de lleure i esportives.

Informes publicats

RADAR ECOM 2020

RADAR ECOM 2021

RADAR ECOM 2022

Síntesis de l'informe

Síntesis en català en Lectura fàcil

RADAR ECOM 2020_Lectura fàcil

RADAR ECOM 2021_Lectura fàcil

RADAR ECOM 2022_Lectura fàcil

Síntesis en castellà

RADAR ECOM 2020_castellà

RADAR ECOM 2021_castellà

RADAR ECOM 2022_castellà

Síntesis en anglès

RADAR ECOM 2020_anglès

RADAR ECOM 2021_anglès

RADAR ECOM 2021_anglès