Fundació ECOM. Participació en institucions

Institucions públiques:

La Fundació ECOM participa en els òrgans consultius següents:

 

Ajuntament de Sabadell

  • Consell de Persones amb Discapacitat

 

Ajuntament de Terrassa

  • Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat

 

Ajuntament de Mataró

  • Taula d’Accessibilitat del Consell Municipal de Benestar Social

 

Altres Institucions i Plataformes

  • Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva