Pla estratègic

La Federació ECOM i la Fundació ECOM comparteixen un mateix Pla Estratègic. El Pla Estratègic ECOM 2023-2026 va ser aprovat a l'Assemblea General celebrada el passat 9 de juny de 2023. 

Veure el Pla Estratègic