Estructura

Federació ECOM

El moviment associatiu referent de la discapacitat física i/o orgànica

Fundada el 1971, la Federació ECOM som una organització sense ànim de lucre d’àmbit estatal, en la qual s’agrupen actualment més de 120 entitats de persones amb discapacitat física i/o orgànica de tot l'Estat Espanyol (tenim presència a nou Comunitats Autònomes), de les quals 113 són de Catalunya.  

Els nostres objectius són, d’una banda, prestar suport i serveis a les entitats federades,  i representar i protegir els seus interessos, per afavorir l’enfortiment del moviment associatiu de la discapacitat física i/o orgànica i una millor atenció de les persones; i, de l’altra, defensar els drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica per assolir la nostra plena inclusió social i una millora de la nostra qualitat de vida.

La Federació ECOM som l’organització referent de les persones amb discapacitat física i/o orgànica a Catalunya i un interlocutor legitimat per a l’Administració Pública per al desenvolupament de polítiques que ens afecten. 

El 2007, la Federació ECOM vam constituir la Confederació ECOM Catalunya, una plataforma representativa, sense pressupost ni personal propi, on s’engloben les entitats amb seu social a Catalunya, amb l’objectiu de millorar la defensa dels seus interessos i el de les persones amb discapacitat física i/o orgànica en l’àmbit català.

La Federació ECOM es regeix per la Llei Orgànica 1/2002 i està registrada al Registre Nacional d’Associacions, del Ministeri de l'Interior, secció 2, núm. nacional 119, en data 28/06/1972;  al Registre Provincial d’Associacions de Barcelona del Govern Civil, de la Província de Barcelona. núm. 15, en data 6/10/1972; i al Cens d’Entitats Juvenils, del Departament de Cultura, Secretaria General de Joventut. núm. 1664, en data 9/10/1996.

El NIF de la Federació ECOM és el G-08803801.

Estatuts de la Federació ECOM

Codi ètic

Codi de bon govern

Registre grups d'interès de Catalunya

+ info

Fundació ECOM

Al servei de les persones amb discapacitat física i/o orgànica i del nostre benestar

La Fundació ECOM es va constituir el 2007, impulsada per la Federació ECOM, amb la finalitat d’impulsar iniciatives, i gestar i prestar serveis orientats a l’atenció de les persones amb discapacitat física i/o orgànica així com a la formació continuada dels professionals que les atenen, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la seva autonomia personal. En el seu naixement, va assumir la gestió dels serveis que fins al moment havia impulsat la Federació ECOM i amb els anys n’hem anat creant de nous amb el mateix objectiu: contribuir al benestar de les persones amb discapacitat física i/o orgànica. 

La Fundació Privada ECOM es regeix per la Llei 4/2008 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 7/2012, de modificació del mateix. Està inscrita en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2375, en data 30/11/2007.

El NIF de la Fundació Privada ECOM és el G-64650930.