Sumeu-vos a la federació!

Què guanya la vostra entitat federant-se?

 • Entra a formar part, i a impulsar, un projecte comú adreçat a la promoció de la inclusió social de les persones amb discapacitat física i a la millora de la nostra qualitat de vida.                                                                                                                                                           
 • Esdevé membre d’una organització de referència del sector de la discapacitat física, i que és reconeguda per part de l’Administració Pública com a interlocutora i representant de les persones amb discapacitat i les entitats en què s’agrupen, i que és present en els principals òrgans de participació institucionals, així com també membre de les principals organitzacions referents en l’àmbit de la defensa dels drets socials i dels interessos del sector no lucratiu de serveis d’atenció a les persones al nostre país. + info
 • Guanya en capacitat d’incidència política, ja que a través de la Federació ECOM pot vehicular cap als principals agents socials implicats en la definició de les polítiques públiques les propostes de millora que la vostra entitat considera necessàries per avançar en la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física i la millora de la seva qualitat de vida, així com dels interessos del sector no lucratiu de serveis d’atenció a les persones al nostre país.
 • S’obre a la possibilitat de treballar conjuntament, intercanviar coneixements, recursos i experiències, amb moltes i diverses entitats de l’àmbit de la discapacitat física, que s’apleguen dins la federació. Així com a la participació amb altres entitats per construir un discurs unitari que reforci la defensa de drets de les persones amb discapacitat física.
 • Té accés als recursos i serveis que prestem a les entitats federades, orientats a la millora de la seva capacitació i a l’enfortiment del moviment associatiu de la discapacitat física. + info

 

Qui es pot federar?

Per poder-se federar a ECOM, les entitats interessades han d’acomplir els següents requisits (tots ells d’obligatori compliment):

 1. Ser una entitat sense ànim de lucre.
 2. No haver estat creada per entitats jurídiques amb ànim de lucre.
 3. Haver estat impulsada principalment per persones directament vinculades amb la finalitat de l’entitat (persones amb discapacitat o bé els seus familiars).
 4. Tenir un mínim de dos anys d’antiguitat i disposar d’estructura i competències suficients per a la correcta gestió de l’entitat. Aquelles entitats que tinguin una antiguitat inferior no es podran federar però podran rebre un assessorament pautat i consensuat per part d’ECOM, a fi i efecte d’acompanyar-les fins al moment que compleixin els criteris necessaris per a federar-se. Mentrestant se signarà un acord de relació que estipularà els serveis, drets i deures durant aquest període.
 5. Disposar d’una base social i fomentar la seva participació en l’entitat. Entenem com a base social el conjunt format per les persones sòcies de l’entitat, les usuàries dels serveis, activitats i centres de l’entitat, les voluntàries així com l’equip tècnic i els simpatitzants. Les entitats que no comptin amb base social, són automàticament federades com a sòcies col·laboradores.
 6. Ser una entitat de primer nivell.
 7. No dedicar-se exclusivament a la gestió de serveis sinó treballar en l’àmbit de l’entitat altres aspectes de la persona amb discapacitat per tal de millorar la seva qualitat de vida. És a dir, que la missió de l’entitat radiqui en la defensa de drets i la millora de la seva qualitat de vida (i que s’actuï en aquest camp) i no en la pura gestió de serveis (malgrat que aquesta ocupi bona part de l’activitat).
 8. Basar l’acció de l’entitat en la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, tal com recull la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU, de 2006, que preveu mesures de no discriminació i d’acció positiva per a garantir que les persones amb qualsevol mena de discapacitat puguem gaudir dels nostres drets en igualtat de condicions que la resta de persones.
 9. Subscriure la missió i la visió de la Federació ECOM. És un requisit bàsic que les entitats federades coneguin i subscriguin la missió, la visió, els valors i els posicionaments de la Federació ECOM, i que els comparteixin en gran mesura. + info