Defensa dels drets

La defensa dels drets és un dels principals eixos d’activitat de la Federació ECOM des dels seus orígens. Les persones amb discapacitat hem estat considerades al llarg de la història com a prescindibles, com a no necessàries ni per a la vida social ni per a l’econòmica. I és aquesta lluita contra l’exclusió, i la defensa del dret a la inclusió, el que ens mou principalment.

Volem una societat inclusiva, que disposi i habiliti mecanismes per a assegurar la garantia dels drets humans, la dignitat i la ciutadania activa de totes les persones que la componen, incloses les persones amb discapacitat física. Volem una societat que ens consideri actors i no solament persones amb necessitat d’assistència.

A ECOM actuem per a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física amb l’enfocament dels drets humans, fonamentat a la Convenció Internacional de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat (aprovada per l’Organització de les Nacions Unides el 2006), que estableix que les persones amb discapacitat tenim els mateixos drets que qualsevol altra persona i que som iguals davant la llei.

També des de la perspectiva del paradigma de la vida independent, el qual entén que les persones amb discapacitat hem de poder exercir la nostra plena capacitat d’elecció com a éssers humans en plenitud de condicions, amb llibertat, de manera individual, i controlar tots i cadascun dels aspectes de la nostra vida per accedir al mateix rang d’igualtat de drets i deures que els nostres conciutadans.

Amb aquest marc de referència, actuem per promoure, protegir i assegurar la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i la participació i inclusió plenes i efectives de les persones amb discapacitat física en la societat, des del respecte per la diferència i l’acceptació de les persones amb discapacitat com a part de la diversitat humana.

La nostra acció està orientada tant cap a la defensa dels drets socials o col·lectius (dret a l’educació, a la salut, al treball, a l’habitatge...) com contra la vulneració dels drets individuals.

 

Participació i empoderament, factors clau

La nostra acció es fonamenta en:

La reivindicació i el foment de la participació de les persones amb discapacitat per incidir en l’acció de govern i en la definició d’aquelles polítiques públiques que ens afecten, així com el debat col·lectiu i el treball en xarxa entre tots els agents implicats.

La promoció del coneixement dels propis drets, a través de l’empoderament i la capacitació de les pròpies persones amb discapacitat per a l’autodefensa, i fomentem i facilitem la denúncia de qualsevol discriminació que pugui vulnerar la nostra dignitat com a éssers humans.