Servei d'atenció a les famílies

ECOM us oferim a les famílies d’infants i joves amb discapacitat física un seguit de serveis per donar-vos suport i orientar-vos en la defensa dels drets dels vostres fills i filles i en el camí per aconseguir que els puguin exercir en igualtat d’oportunitats.

Sovint, malgrat que els infants i joves amb discapacitat física tenen els mateixos drets que qualsevol altre infant i jove, les famílies us trobeu amb múltiples traves, molta burocràcia, escassetat de recursos o desconeixement dels que existeixen.

Sent conscients d’això i també de la sobrecàrrega que pot suposar el fet de tenir un infant amb discapacitat en la dinàmica familiar, ECOM creiem que és important ser al vostre costat, com un pilar on trobar suport i acompanyament.

Les famílies sou un agent actiu, amb capacitat, aptituds i actituds per reclamar i defensar l’exercici dels drets dels infants amb discapacitat física i, sobretot, sou un agent clau per acompanyar els vostres fills i filles en el camí de l’empoderament personal per tal que en el futur aquests infants puguin esdevenir persones adultes amb un projecte de vida autònoma i independent.