Serveis a les entitats

A ECOM tenim una clara vocació de servei. Una de les raons de ser de la Federació ECOM és prestar serveis a les entitats federades per afavorir el seu creixement i consolidació, així com l’enfortiment del moviment associatiu de la discapacitat física en general.

Entenem que un teixit associatiu fort és bàsic per a la qualitat de l’atenció de les persones amb discapacitat física i per a la defensa dels seus drets.

Per poder gaudir dels serveis d’ECOM cal estar federat. + info

 

Catàleg de serveis per a les entitats

Assessorament sobre gestions associatives

Oferim assessorament sobre qüestions bàsiques que afecten la dinàmica de les entitats (en l’àmbit de la gestió jurídica, fiscal, econòmica, laboral…) i orientació professional per poder encarar els reptes de la gestió del dia a dia i potenciar la seva autonomia. A través d’una trucada, d’un correu electrònic o d’una reunió puntual les entitats poden conèixer la manera de resoldre situacions de complexitat mitjana, sense haver de menester serveis específics professionals.

Informació i assessorament sobre les qüestions que afecten les entitats prestadores de serveis d’atenció a les persones

Oferim informació actualitzada i rellevant, així com resolem dubtes, sobre qüestions que afecten les entitats que presten serveis d’atenció a les persones: negociació de convenis col·lectius, aplicació de convenis col·lectius, gestió de recursos humans, procés de concertació i concurs públic, entre altres.

Assessorament sobre altres àmbits d’interès de les entitats i de les persones amb discapacitat física

Posem a l’abast de les entitats el coneixement dels i de les professionals que treballen a la federació sobre els diferents àmbits en què actuem i que afecten les entitats i les persones amb discapacitat física: accessibilitat, autonomia personal i vida independent, educació, treball, salut, Serveis Socials, habitatge, esport, lleure...

Informació sobre subvencions

Facilitem a les entitats informació actualitzada sobre tota classe de subvencions i ajuts adreçats a organitzacions sense ànim de lucre per tal d’ajudar-les en la cerca de finançament per a la realització dels projectes de l’entitat.

Gestió de subvencions

Gestionem, en benefici de les entitats, i les acompanyem i donem suport en els tràmits de les següents convocatòries de subvencions: la convocatòria amb càrrec a l’assignació tributària de l’IRPF, el Plan de Prioridades de la Fundación ONCE i la subvenció de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Formació

Organitzem sessions formatives a mida de les nostres entitats, pensades d'acord amb la seva realitat i les seves necessitats. També les mantenim informades d’altres convocatòries de formacions dirigides a l’enfortiment del sector associatiu de la discapacitat i/o del Tercer Sector en general.

Espais de participació (grups de treball, comissions)

Oferim la possibilitat de participar en espais de debat i treball col·lectiu sobre qüestions diverses que afecten les entitats i les persones amb discapacitat física, amb l’objectiu de trobar solucions col·lectives a dificultats comunes i/o posicionaments unitaris que ens ajudin a millorar la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física i la seva qualitat de vida.

Suport i representació institucional

Representem i defensem els interessos de les entitats (i si es dona el cas, les acompanyem) davant les Administracions Públiques i dins d’entitats de tercer nivell que estan implicades en qüestions que afecten les entitats i les persones amb discapacitat física, amb l’objectiu de promoure canvis i millores que reverteixin en benefici del moviment associatiu de la discapacitat física i de la qualitat de vida de les persones. Traslladem i defensem les aportacions que fan les nostres entitats a normatives generals i especifiques que també promoguin una millora en els serveis d’atenció a les persones (negociació de mòduls i ràtios dels serveis, proposta de nous models de servei, etc.).

Suport a la difusió de les activitats de les entitats federades

Fem d’altaveu de l’actualitat que generen les entitats federades, fent difusió de les seves activitats a través dels nostres canals de comunicació (butlletins, web, xarxes socials...).

Acords i col·laboracions en benefici de les entitats

Com a agrupació d’entitats, arribem a acords i col·laboracions amb empreses i entitats, que faciliten a les nostres entitats i/o als seus associats condicions avantatjoses en l’accés als seus serveis.

Informació sobre el Tercer Sector i altres temes d’interès

Facilitem puntualment a les entitats informació sobre qüestions que són del seu interès per a la gestió de la seva entitat i/o pel coneixement de l’actualitat que es genera en referència i/o amb afectació al sector de la discapacitat i/o al Tercer Sector en general. Realitzem i enviem un Recull de Premsa diari (amb informació dels principals mitjans de comunicació, generalistes i especialitzats), un butlletí quinzenal, mailings específics, etc.