Atenció a les persones

ECOM oferim a les persones amb discapacitat física un seguit de serveis per afavorir la nostra inclusió en àmbits com l’escola, el mercat laboral o l’esport, entre altres, i per fomentar la nostra autonomia i facilitar que puguem viure amb la major plenitud possible i en condicions d’igualtat, llibertat i respecte.

ECOM advoquem per la corresponsabilitat de l’atenció de les persones amb l’Administració Pública i col·laborem amb ella per la provisió de serveis a les persones amb discapacitat física, amb l’objectiu de promoure l’autonomia personal i la nostra participació i inclusió a la societat.

Ho fem amb vocació de servei públic i de donar resposta a les nostres necessitats i de contribuir al desenvolupament de les nostres vides en igualtat d’oportunitats amb la resta de la ciutadania. Sempre amb un esperit innovador i de transformació social, promovent l’impuls i la creació de nous serveis que avancin cap al foment de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, que siguin flexibles i adaptats a les nostres necessitats, i tenint en compte que no entrem en competència amb els serveis que gestionen les nostres entitats federades (residències, centres d’atenció diürna, centres ocupacionals, etc.).