Campanyes de conscienciació

Per promoure en la nostra societat un canvi de mirada vers la discapacitat i la diversitat (inclús en les mateixes persones amb discapacitat física, que moltes vegades no es conceben a elles mateixes amb capacitat d’autonomia i amb dret a decidir) duem a terme campanyes de conscienciació social. Adreçades a un públic concret i/o a diversos públics, aquestes campanyes contemplen actuacions diverses amb objectius específics però amb un mateix objectiu comú: afavorir la igualtat d’oportunitats per a les persones amb discapacitat física i la nostra plena inclusió social.