Conscienciació social

Junt amb la Defensa dels Drets, la Conscienciació Social és l’altre pilar de l’activitat d’ECOM, dues línies d’acció que estan orientades a un mateix fi: el foment d’una societat més inclusiva que doni la mateixa igualtat d’oportunitats a tothom.

Entenem la conscienciació social com l’acció de promoure el coneixement de la societat sobre les persones amb discapacitat física i la presa de consciència vers la situació de desigualtat i exclusió social en què vivim, una situació que és causada per les barreres (físiques, urbanístiques, psicosocials, de comunicació...) que l’entorn ens posa i que limita el nostre ple desenvolupament i una veritable igualtat de drets.

Actuem, amb finalitat transformadora, per fomentar un canvi de mirada, i de comportament, vers les persones amb discapacitat física que posi el focus en la riquesa de la diversitat, i no en la diferència, i que respecti la nostra capacitat d’autonomia i la nostra igualtat de drets.

Considerem que la conscienciació social és el primer pas en el camí cap a la transformació de les estructures (polítiques, socials, econòmiques) que afecten el conjunt de la societat i que discriminen i deixen en situació de desigualtat dins la comunitat les persones amb discapacitat física (així com altres grups socials), per tal que aquestes afavoreixin la nostra inclusió social i plena participació en la societat.

La nostra actuació contempla tant el desenvolupament de la consciència individual (la mateixa visió que les persones amb discapacitat tenen de si mateixes) com de la consciència social o col·lectiva (la visió que la societat té de les persones amb discapacitat física).