Curs online "La sexualitat infantil"

L'Associació Catalana d'Atenció Precoç (ACAP) organitza el curs "La sexualitat infantil". El curs preten posar de manifesta que la sexualitat en els més petits està present des del primer moment, encara que sigui per la importància que aquesta té per als seus pares. El sexe dels infants, esperat o no, es presenta per a les famílies amb una tendència a accentuar la diferència sexual o bé a esborrar-la. Són, per tant, aquells que tenen al seu càrrec la cura de l’infant els qui posen d’entrada en joc les seves identificacions sexuades.

El curs consta de cinc sessions previstes el 9 i 23 d'abril, 7 i 21 de maig i 4 de juny.

Més informació aquí.

Organitza

ACAP

Arxius adjunts