ECOM dona a conèixer les novetats del nou Codi d’Accessibilitat de Catalunya a les persones amb discapacitat física i/o orgànica

L’objectiu és formar-les per tal que puguin esdevenir agents actius en la defensa dels seus drets i contribuir a la transformació a través de la seva participació   

Per tal donar a conèixer a les persones amb discapacitat física i/o orgànica les novetats que el nou Codi d’Accessibilitat de Catalunya, aprovat l’any passat, ha aportat a la regulació de l’accessibilitat, ECOM convoquem aquest mes de juny tres webinars on abordarem les novetats  en relació a tres àmbits específics: Espai públic, Edificació i Transport.   

ECOM considerem que és important que les pròpies persones amb discapacitat física i/o orgànica coneguin les normatives relatives a l’accessibilitat per tal que millorin el coneixement de quins drets tenen i puguin esdevenir agents actius de transformació participant, si ho volen, en espais de participació ciutadana i/o en entitats per tal de fer incidència i defensar els seus drets i els del col·lectiu.

Donada l’amplitud del Codi d’Accessibilitat, i amb l’objectiu de fer més entenedor el seu contingut, durant el mes de juny hem programat tres webinars, per poder dedicar una sessió sencera a explicar les novetats del codi en un àmbit concret.

En l’àmbit d’Espai públic ens centrarem tant dels espaís públics urbans com dels naturals. El Codi d’accessibilitat regula de manera diferenciada els entorns de nova construcció, però ens centrarem en la regulació dels entorns existents i com poden ser més accessibles. I entre altres temes abordarem les novetats sobre plataformes úniques, jocs infantils, accés a les platges...  

En l’àmbit d’Edificació parlarem sobre les regulacions diferenciades que fa el codi en relació amb l’edificació de nova construcció i l’existent. Ens centrarem en l’edificació existent i, entre altres, en els terminis que han de complir alguns establiments per fer les adequacions que regula el Codi. Podrem abordar temes com ara millorar l’accessibilitat a la cultura, el teixit comercial, les novetats sobre espais comuns dels edificis d’habitatge, entre altres. 

I per últim en l’àmbit del Transport farem una radiografia general de com es regula el transport públic i el transport privat. En transport públic, parlarem de diversos mitjans de transport: transport  per carretera, ferroviari, aeri i marítim. I quant al transport privat, abordarem els temes de les targetes i places d’aparcament, així com els canvis o limitacions de temps. Entre algunes novetats en aquest àmbit tenim la regulació de l'accés amb escúter al transport públic i la regulació de les parades d'autobús. 

Les convocatòries dels webinars per diferents àmbits és la següent:

Àmbit Espai públic. Dijous 13 de juny.

Àmbit Edificació. Dijous 20 de juny.

Àmbit Transport. Dijous 27 de juny.

Els webinars es faran en horari de 17 a 19 h a través de la plataforma Zoom.  

La inscripció s’ha de realitzar a través d’aquest enllaç.

Les persones interessades a participar-hi podeu inscriure-us a totes tres sessions o participar només a aquella que us interessi.