ECOM presenta, conjuntament amb PREDIF, la recerca 'La formació de l'Assistent Personal' en un acte virtual amb participació del director general de l'IMSERSO i el de Polítiques de Discapacitat

Ahir al matí ECOM vam realitzar un acte virtual conjunt amb PREDIF (entitat de la qual formem part) per presentar la recerca 'La formació d'el Assistent Personal', que hem dut a terme. Un acte en què van participar Luis Alberto Barriga, director general de l'IMSERSO; Jesús Celada, director general de Polítiques de Discapacitat; i Luis Cayo Pérez, president del CERMI.

Aquesta investigació, en la qual han participat 72 persones usuàries i 125 assistents personals de el Servei d'Assistència Personal d'ECOM (que funciona des de fa tretze anys), pretén aportar coneixement i evidència empírica sobre la formació de l'Assistent Personal, davant d'una situació de buit legislatiu a nivell estatal sobre com ha de ser i com s'ha de regular aquesta figura clau per a la vida independent de les persones amb discapacitat, així com impulsar la seva regulació definitiva. Tot i estar recollida en la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència (LAPAD), del 2006, actualment, i després de quinze anys, la figura de l'assistència personal no està encara regulada el que dificulta el desplegament d'aquesta figura tan necessària perquè les persones amb discapacitat puguin tenir una vida independent dins de la comunitat, i en igualtat d'oportunitats.

Les conclusions principals conclusions de la investigació constaten que tant les persones usuàries com els/les assistents personals consideren que la persona usuària ha de tenir un paper central en la formació dels/de les assistents personals, així com afirmen que les competències més necessàries per al correcte funcionament de l'assistència personal són aquelles més transversals (coneixements sobre drets i vida independent, puntualitat, empatia, disponibilitat ...), en contraposició de competències més tècniques relacionades amb coneixements de l'àmbit sanitari, propis d'un model mèdic-rehabilitador.

Aquesta investigació ve a reforçar la proposta formativa que defensen i que va ser consensuada per les entitats de la discapacitat de tot Espanya, en el marc de treball del CERMI, que es fonamenta en una formació no superior a 50 hores on es treballin aspectes fonamentals com la filosofia de Vida Independent, els drets de les persones amb discapacitat, les habilitats comunicatives (escolta activa, empatia...) i aspectes relacionats amb les ajudes tècniques, cures bàsiques i mobilitzacions. Aquesta proposta es va fer arribar a les diferents administracions públiques perquè fos tinguda en compte a l'hora de regular la figura de l'assistència personal, ja que està avalada per l'experiència de les entitats a través de la gestió d'aquest servei durant anys i recull la voluntat de les persones amb discapacitat.

A la inauguració de l'acte de presentació, Antonio Guillén, president d'ECOM va recordar que "l'assistència personal és un dret i que no posar-lo en marxa està limitant que moltes persones amb discapacitat puguin exercir el seu dret a una vida independent i que puguin decidir sobre les seves pròpies vides ". Per això va reclamar a les administracions públiques que "es prengui ja una decisió definitiva i que l'assistència personal es posi en marxa ja amb garanties, regulada, i amb una dotació econòmica suficient". 

Per la seva banda Francisco Sardón, president de PREDIF, va insistir també en la necessitat que es reguli ja i ha demanat "que es faci en consens amb les entitats de tercer sector, que som les que tenim experiència en la gestió del servei des de fa molts anys , i amb la participació activa de les persones usuàries, que és la clau d'aquest servei ". Va recordar que la proposta formativa que es va treballar i es va consensuar en el grup d'assistència personal del CERMI, amb la participació de totes les entitats socials, i que va compartir amb totes les Administracions Públiques, fuig dels mètodes metge-rehabilitadors i aposta per una formació centrada en continguts de vida independent i la formació continuada per part de la persona usuària, "que és el model d'èxit que està funcionant a les nostres entitats des de fa anys, que va en la línia del que constata l'estudi d'ECOM i en la línia també del que volen i necessiten les persones amb discapacitat".

En la mateixa línia es va expressar Luis Cayo Pérez, president del CERMI, en la seva intervenció que va demanar que "tot i les dificultats ha d'haver voluntat de regular l'assistència personal i d'arribar a un consens pel que fa a la formació, que és una de les qüestions problemàtiques que està encallant aquesta regulació". I va afegir que "confiem que aquest sigui l'any de l'assistència personal o al menys el de posar les bases perquè la prestació aixequi el vol".

Jesús Celada, director general de Polítiques de Discapacitat, per la seva banda, va comentar que "aquest any amb la pandèmia, si haguéssim tingut l'assistència personal la situació de moltes persones amb discapacitat confinades hauria estat molt millor, no hi hauria resolt la situació però hauria estat de molta més qualitat". Va afegir també que, en contra del que diu el Consell Econòmic Social (CES), "si les comunitats autònomes impulsessin l'assistència personal hauria molta més demanda. No hi ha demanda perquè no hi ha informació, perquè l'assistència personal no està regulada i perquè les comunitats autònomes no s'han posat les piles".

Finalment, Luis Alberto Barriga, director general d'l'IMSERSO, ha explicat que "tots els agents implicats han consensuat en el Pla Xoc de la Dependència que s'ha de regular l'assistència personal, i que en el calendari figura aconseguir el consens en 2021, perquè el 2022 estigui regulada". En la seva opinió, "s'ha de regular amb flexibilitat, amb diferents modalitats d'assistència personal perquè totes les persones puguin tenir una figura adaptada a les seves necessitats i possibilitats". Va explicar també que "tota l'estratègia europea de cures mira cap a la desinstitucionalització i la prestació de cures en l'entorn de la persona i això sense la figura de l'assistència personal és inviable". "Aquesta realitat també ens empeny", ha afegit.

La presentació de l'acte està disponible al nostre Canal de Youtube i es pot visualitzar en aquest enllaç: https://bit.ly/3u34Wqv

La investigació es pot consultar aquí.