ECOM s’adhereix al Manifest d’EAPN #EmergenciaVivienda per reclamar l’aprovació i posada en marxa de la Llei Estatal pel Dret a l’habitatge i el Pla Estatal d’Accés a l’habitatge

Un  total  de  260  organitzacions,  entre  elles  ECOM,  firma  la  campanya  de  la  Red  Europea  de  Lucha  Contra  la  Pobreza  y  la  Exclusión  Social  en  el  Estado  Español  i  reivindica  el  dret  a  un  habitatge  accessible,  assequible  i  inclusiu    

ECOM ens hem adherit aquesta setmana al Manifest #EmergenciaVivienda, que promou l’EAPN (Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español) per reivindicar el dret a un habitatge accessible, assequible i inclusiu, que garanteixi una vida independent dins la comunitat de les persones amb discapacitat física i/o orgànica.  

En total ja s’han sumat 260 organitzacions a la campanya amb l’impuls de reclamar l’aprovació i la posada en pràctica de manera immediata de la Llei Estatal pel Dret a l’habitatge i el Pla Estatal d’Accés a l’habitatge.  

EAPN-ES, juntament amb les seves xarxes i entitats membres, va fer públic el manifest el passat 21 de setembre amb l’objectiu de posar en relleu l’emergència residencial en què vivim més d’11 milions de persones a tot l’Estat Espanyol.  

L'accés a l'habitatge és un indicador determinant per explicar els processos d'exclusió social i pobresa. A tall de context, i segons les xifres, l'índex d'exclusió en l'habitatge s'ha disparat, la qual cosa ha empitjorat durant els darrers dos anys de pandèmia i crisi sanitària, on 5,7 milions de persones han patit durant 2020 retards en les quotes hipotecaries, lloguers i rebuts.  

El 23,7% de la població, més d'11 milions de persones, es veu afectada per l'exclusió en l'habitatge. Data que s'accentua en la població en situació de població severa, que arriba fins al 60%.  

Des d’ECOM reitarem la necessitat que tenen les persones amb discapacitat física i/o orgànica ha poder accedir en un habitatge digne ajustat al projecte individual de cada una de les persones, per tal de garantir una vida independent dins la comunitat, així com es reconeix en la Convenció dels Drets de les Persones amb  Discapacitat de l’Organització de les Nacions Unides, a través de l’article 19.