ECOM trasllada a l’alcaldessa Ada Colau les necessitats més urgents de les persones amb discapacitat física i/o orgànica que resideixen a la ciutat de Barcelona per poder dur a terme una vida independent

Aquest migdia, membres de la Junta Directiva i de l’equip tècnic d’ECOM han mantingut una reunió presencial a l’Ajuntament de Barcelona amb l’alcaldessa Ada Colau i el regidor d’Infància, Joventut, persones grans i persones amb discapacitat, Joan Ramon Riera, en què els hi han explicat les problemàtiques amb què es troben les persones amb discapacitat física i/o orgànica que resideixen a la ciutat de Barcelona per poder exercir els seus drets en igualtat d’oportunitats amb la resta de la ciutadania. Les principals problemàtiques a què han fet referència han estat les dificultats per accedir a un habitatge assequible i accessible, així com al servei municipal d’assistència personal; i també qüestions relacionades amb la manca d’accessibilitat ja sigui de l’entorn i/o el transport o en el propis habitatges.

Quant a l’habitatge, ECOM ha explicat a l’alcaldessa les dificultats afegides que tenen les persones amb discapacitat física i/o orgànica per accedir a un habitatge a la ciutat de Barcelona, ja que, d’una banda, el greuge econòmic comparatiu que pateixen (pel sobrecostos que genera viure amb una discapacitat i als que han de fer front) els fa més difícil poder assumir els elevats costos que l’habitatge té a la ciutat –ja sigui de compra com de lloguer–; i, de l’altra, per la problemàtica de trobar un habitatge que sigui accessible, ja que l’oferta a la ciutat és escassa i perquè el cost d’un habitatge accessible encara és més elevat.  Per això ECOM ha demanat que cal treballar en la rehabilitació del parc d’habitatges per fer-los accessibles, especialment en els barris més envellits i empobrits; així com també ampliar l’oferta d’habitatge social accessible, que també és molt limitada. Així mateix, li ha traslladat la necessitat que dins la borsa d’habitatges per emergència social es disposi de pisos accessibles o que es puguin adaptar, i li ha explicat que des de fa temps estem reclamant dades per poder saber quants d’aquests pisos són accessibles però que fins el moment des de l’Ajuntament no ens les han facilitat.

Pel que fa a l’accessibilitat als habitatges, ECOM ha demanat també que es mantinguin, i s’incrementin, els ajuts per a la rehabilitació que ja ve atorgant l’Ajuntament però també ha demanat que des de les oficines d’habitatge es pugui fer un acompanyament a aquelles persones que tenen dificultats i enfrontament amb les veïns a l’hora d’haver de fer obres en els espais comunitaris per dur a terme millores d’accessibilitat.

També en relació a l’accessibilitat, ECOM ha reclamat a l’Ajuntament que pengi en obert al seu web la diagnosi d’accessibilitat que han dut a terme i els resultats de la qual van fer públics a finals de l’any passat, una demanda que ja els havíem fet però que encara no hem vist satisfeta.

Junt amb l’habitatge, una altra demanda que ECOM ha fet a l’alcaldessa ha estat la necessitat que s’incrementi el pressupost del Servei d’Assistència Personal Municipal per tal que hi puguin accedir més persones i reduir la llista d’espera, així com perquè es pugui ampliar el nombre d’hores d’assistència personal d’aquelles persones que ja s’estan beneficiant del servei però que tenen un nombre limitat d’hores i en necessitarien més per desenvolupar el seu projecte de vida independent. Malgrat aquesta demanda, ECOM ha agraït a l’Ajuntament l’aposta que ha fet impulsant un servei d’assistència personal municipal.

També per promoure la vida independent de les persones amb discapacitat física i/o orgànica, ECOM ha exposat que és necessari fomentar la seva inclusió laboral, ja que disposar d’ingressos és imprescindible per a una vida independent. En aquesta línia, ECOM ha suggerit a l’Ajuntament una mesura senzilla de discriminació positiva perquè sigui tinguda en compte en les noves bases de les subvencions que atorga l’Ajuntament, que és que el fet de tenir contractades persones amb discapacitat sumi punts a les organitzacions que vulguin optar a aquestes subvencions.

Durant la reunió, ECOM ha presentat també a l'alcaldessa el Radar ECOM, l'informe de vulneracions de drets, i n'ha exposat les principals conclusions, així com també ha posat de manifest la problemàtica de la infradenúncia que hi ha de les vulneracions que es pateixen, una qüestió que dificulta la detecció i la prevenció d'aquestes. 

Per part d’ECOM a aquesta reunió han assistit Antonio Guillén, president; Josep Giralt, vicepresident; Montserrat García, responsable d’accessibilitat de la Junta Directiva; Inma Gómez, responsable de l’Àrea de Defensa dels Drets; i Sílvia Riu, responsable de Comunicació.