El proper juny vota per la candidatura “Els nostres drets, la nostra prioritat. Per una Barcelona per a tothom” en les eleccions al Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona

Com a ECOM donem suport a aquesta candidatura, que està integrada per membres de tres entitats federades a ECOM: ASEM Catalunya (dos persones candidates), ASPAYM Catalunya (dues persones candidates) i No Somos Invisibles (una persona candidata).

A partir de l’1 de juny, les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona podran votar i escollir les persones amb discapacitat que volen que les representin els proper quatre anys dins el Consell Rector de l’Institut Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, que és l’òrgan de govern que aprova el seu pla general i el programa d’actuació.  Dins el Consell Rector hi participen 10 persones amb discapacitat, per sectors de discapacitat de manera proporcional a la seva presència a la població. En el cas de la discapacitat física, li corresponen 5 d’aquestes 10 places. També integren el Consell Rector 10 membres de l’Ajuntament (govern, grups municipals i responsables executius).

D’entre les persones que s’han presentat per optar a les places de discapacitat física, hi ha una candidatura que està integrada per membres de tres entitats federades a ECOM, a la qual des de la nostra entitat donem tot el nostre suport. Us presentem, a través de vídeos personals, els diferents membres d'aquesta candidatura, que s’han agrupat sota el lema “Els nostres drets, la nostra prioritat. Per una Barcelona per a tothom”:

César León Ortega (ASEM Catalunya): https://youtu.be/mUuX1BuPjWU

Ana Suñé Peremiquel (ASPAYM Catalunya): https://youtu.be/kfOsUSlKQXo

Xavier Duacastilla Soler (ASPAYM Catalunya): https://youtu.be/XLMAKq5qClE

Leticia Esporrín Sanclemente (ASEM Catalunya): https://youtu.be/uy9JtfNQAs8

Antonio de Senillosa de Olano (No Somos Invisibles):  https://youtu.be/_goNw5nz2to

Com a suplents en aquesta candidatura van: Cristian González Ruz (ASEM Catalunya), Elena Tomás Ferrer (No Somos Invisibles) i Antonio Reyes Chica (ASPAYM Catalunya).

El punt d’unió d’aquesta candidatura és la defensa dels drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica, i la voluntat de treballar conjuntament per fer de Barcelona una ciutat inclusiva on les persones amb discapacitat puguin viure de manera independent dins la comunitat en igualtat d’oportunitats. Aquí podeu consultar el seu programa electoral. 

Com a ECOM donem suport a aquesta candidatura, i a cadascuna de les persones que la integren, i, igual com venint fent amb les nostres entitats federades, serem al costat d’aquests persones per ajudar-les a aconseguir representativitat dins el Consell Rector i, en el cas que l’aconsegueixin, per acompanyar-les, empoderar-les i poder treballar conjuntament per la defensa dels drets a la ciutat de Barcelona del col·lectiu a qui representem.

Cal recordar que malgrat presentar-se en una candidatura conjunta, les votacions es fan a les persones individuals.

Període de votacions i requisits per votar

Les votacions es duran a terme el mes de juny: de l’1 al 16 de juny es podrà votar per Internet (en aquest enllaç trobeu tota la informació de com ho podeu fer)  i del 17 al 19 del mateix mes es podrà fer presencialment.

Per poder votar, són requisits fonamentals estar empadronat/da a la ciutat de Barcelona, tenir reconegut el grau de discapacitat o tenir un diagnòstic psiquiàtric de trastorn de salut mental i estar inclòs en el cens electoral. Les persones menors de 16 anys poden votar a través dels seus representants: pare, mare o tutor/a.

Com inscriure's al cens electoral, requisit necessari per poder votar

Un dels requisits per poder votar en les eleccions del Consell Rector de l'Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona és estar inscrit al cens electoral. Si no ho estàs, pots fer-ho fins el 18 de juny. Al web de l'Ajuntament t'expliquen com pots fer-ho: https://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/noticia/inscriu-te-al-cen...