L'experiència de voluntariat inclusiu d'ECOM recollida en la guia "Com fer accessible el teu pla de voluntariat", editada per la FCVS

La nostra entitat, que compta amb un projecte de voluntariat inclusiu des de fa 7 anys, ha participat en els grups de treball que la Federació Catalana de Voluntariat Social ha organitzat per a l'elaboració d'aquesta guia.

ECOM hem estat una de les entitats socials que ha col·laborat en els grups de treball de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) per elaborar la guia "Com fer accessible el teu pla de voluntariat". Des de l’entitat hi hem participat i hem aportat la nostra experiència sobre el voluntariat inclusiu, un projecte que desenvolupem a l'entitat des del 2014 amb un equip divers de voluntaris que dinamitza activitats de sensibilització vers la discapacitat.

La guia de la FCVS, que conforma un annex al document “Voluntariat Social. Manual de gestió” que la FCVS va publicar el 2016, és una publicació per tal de destacar la importància del voluntariat inclusiu, perquè les entitats puguin incorporar en la gestió dels seus plans de voluntariat mesures d'accessibilitat per tal que tothom tingui l'opció d'accedir-hi i aportar més diversitat i més valor als equips de voluntariat.

El document, que ha nascut fruit del treball de col·laboració entre les entitats  explica què cal tenir en compte a l'hora d'incorporar la persona voluntària en una entitat social des d'una perspectiva inclusiva i també descriu què és l'accessibilitat i la inclusió. Així mateix, recull com fer formacions accessibles i dona recomanacions per acompanyar el voluntariat en la seva tasca.

Des d'ECOM, considerem que és essencial que el voluntariat sigui inclusiu i el nostre projecte de voluntariat inclusiu vetlla perquè dintre de l'equip tothom pugui fer les tasques a desenvolupar, independentment de la resta dels seus condicionants. Així doncs, per a nosaltres un voluntariat inclusiu és un programa que permet la participació dels membres de l'equip en totes les activitats i que té en compte les circumstàncies de cada persona.

Actualment a l'entitat, l'equip de voluntariat inclusiu està format per 30 persones entre els 16 i els 71 anys i el 46,7% d'aquestes persones tenen una discapacitat, a més, a l'equip hi ha persones de 9 nacionalitats diferents. En aquest sentit, es tracta d'un equip divers, intergeneracional i en el qual la discapacitat està molt present, ja que gairebé el 50% de l'equip té una discapacitat física, orgànica, intel·lectual, sensorial o una malaltia de salut mental.