Servei de taxi adaptat

Descripció:

Segons normativa, RD1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'accessibilitat i no-discriminació per a l'accés i la utilització de les formes de transport per a persones amb discapacitat, a tots els municipis, els ajuntaments han de promoure que almenys un 5 per cent, o fracció, de les llicències de taxi corresponguin a vehicles adaptats, conforme a l'annex VII d'aquest Reial Decret. Els titulars de les llicències han de sol·licitar voluntàriament que el seu taxi sigui adaptat; però si no es cobreix l'esmentat percentatge, els ajuntaments han d'exigir a les últimes llicències que es concedeixin que el seu autotaxi sigui accessible. 

Els taxistes estan obligats per llei, Llei 10/1993, de 8 d'Octubre, que regula l'accés a l'entorn de les persones amb disminució visual acompanyades de gossos pigall, a acceptar els gossos pigall als seus vehicles i no poden cobrar cap suplement per portar-los. 

La legislació catalana permet l'accés dels gossos pigall a gairebé tot arreu per facilitar la mobilitat i autonomia dels invidents, tot i que alguns usuaris es troben dificultats a l'hora d'aturar un taxi al carrer. 

A l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha un servei de vehicles taxi adaptats per a persones amb problemes de mobilitat. 

Efectuen el mateix servei que qualsevol altre taxi, funcionen amb taxímetre i han d'aplicar les mateixes tarifes vigents anualment, que són aprovades per l'Institut Metropolità del Taxi. 

L'usuari en pot trobar també en una parada o al carrer aixecant la mà, però habitualment per aquest tipus de servei cal fer reserva amb una antelació mínima de 12/ 24 hores. Alhora, en algunes emissores existeix la possibilitat de sol·licitar serveis sense necessitat de planificar-los amb antelació. 

Qui hi pot accedir:

Persones usuàries de cadira de rodes que necessitin aquest servei de vehicle adaptat.

Contacte:

Radio emissores amb servei de taxi adaptat i taxistes individuals que disposen de taxi adaptat, a Barcelona i Àrea Metropolitana. 
Turisme de Catalunya - Catalunya, turisme per a tothom - Transports