Reuma Expert

Formació online gratuïta de 6 sessions perquè les persones amb malalties reumàtiques coneguin millor el sistema sanitari i social, quins recursos els poden ser d'utilitat en el seu dia a dia, quins drets i obligacions tenen com a persones amb discapacitat i com a pacients, i com poden col·laborar en el moviment associatiu per a què el col·lectiu sigui més visible, tingui millor qualitat de vida i es garanteixi la seva inclusió social.

La formació tindrà lloc durant sis dissabtes, del 20 de juny al 25 de juliol, de 10.30h a 13h.

Trobareu més informació, programa i canals d'inscripció en aquest enllaç.

Organitza

Lliga Reumatològica Catalana