ECOM es reuneix amb el Director General de Participació Ciutadana i Processos Electorals de la Generalitat de Catalunya per demanar que les eleccions del 14F siguin accessibles per a les persones amb discapacitat física i/o orgànica

Aquest migdia ECOM ens hem reunit amb Ismael Peña-López, Director General de Participació Ciutadana i Processos Electorals de la Generalitat de Catalunya, a qui hem demanat reunió per conèixer els protocols amb què es regirà el procés electoral per a les eleccions del proper 14F, i traslladar-li la nostra preocupació perquè les eleccions siguin accessibles per a les persones amb discapacitat física i/o orgànica, i puguin votar amb igualtat d’oportunitats, tenint en compte les característiques especials d’aquestes eleccions i les mesures de seguretat que s’han d’aplicar per no posar en risc la salut de les persones. La preocupació d’ECOM és que, prioritzant la seguretat, l’accessibilitat del procés es pugui veure afectada.

La nostra consulta i petició a Peña-López ha estat que cal garantir el dret a vot en igualtat d’oportunitats, i no posar en risc el dret a la salut, tant de les persones amb discapacitat física i/o orgànica que resideixen als seus domicilis com aquelles que ho fan en centres residencials.

Peña ens ha explicat que s’estan ultimant els protocols per als centres residencials i que en breu l’enviaran a tots els centres. Segons ens ha explicat, i a l’espera de veure els protocols definitius, les directrius que donaran als centres és que les persones residents que ho vulguin han de poder sortir per anar a votar als col·legis electorals, acompanyats aquells que ho necessitin, pels seus familiars o altre personal de suport. Els protocols detallaran les mesures de seguretat que caldrà seguir per garantir la seguretat tant de les persones residents com per als/a les seus/es acompanyants, segons ha comentat. 

D’acord al que ens ha explicat Peña, tots els col·legis electorals tindran un responsable de seguretat que haurà de vetllar perquè tothom, sobretot les persones més vulnerables, puguin exercir el seu dret a vot, i que puguin fer-ho amb seguretat. Pel que fa a l’accessibilitat als col·legis electorals, ha comentat que en aquells col·legis en què no puguin garantir-se circuits d’entrada i sortida diferenciats i accessibles (que són les directrius que s’han marcat), les pautes que han donat és que l’accés d’entrada accessible pugui ser també utilitzat per sortir, en els casos de persones que puguin tenir alguna dificultat de mobilitat. Si es dona aquesta circumstància, ha comentat, els responsables de seguretat hauran de vetllar perquè es garanteixin les mesures de seguretat, que a les entrades no hi hagi aglomeracions de gent i que les persones puguin sortir respectant les distàncies de seguretat necessàries per no posar en risc la seva salut.

Peña ha explicat també que aquests dies estan en continua comunicació amb els Ajuntaments de tots els municipis de Catalunya per tal de garantir la qualitat del procés, i ens ha convidat a fer-li arribar les condicions específiques que són necessàries per que les persones amb discapacitat física i/o orgànica puguin exercir el seu dret a vot en igualtat d’oportunitats, de manera que les puguin incorporar en les comunicacions que des de la Generalitat de Catalunya estan enviant als Ajuntaments de tots els municipis de Catalunya, perquè les puguin tenir en compte. Una sol·licitud a la que ECOM donarem resposta per tal d'afavorir que les eleccions siguin accessibles per a totes les persones del col·lectiu a qui representem.