ECOM i les persones usuàries del Servei d’Assistència Personal Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, que cogestiona, demanen que desaparegui la llista d’espera per accedir al servei

Aquesta i altres peticions en referència al servei, les van traslladar ahir en una reunió virtual que van mantenir amb el regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, Joan Ramon Riera; i el gerent de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Jordi Tudela.

Ahir al migdia, ECOM, acompanyada per algunes de les persones usuàries del Servei d’Assistència Personal Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, del qual n’és entitat cogestora des de la seva posada en marxa el 2011, es van reunir amb el regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, Joan Ramon Riera, i el gerent de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Jordi Tudela, per parlar i valorar aquest servei, així com per posar sobre la taula les necessitats o carències d’aquest per tal de promoure la vida independent de les persones amb discapacitat física i/o orgànica que viuen a la ciutat de Barcelona.

La primera i més urgent de les necessitats, que ECOM i les persones usuàries van traslladar als representants de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat en referència al Servei d’Assistència Personal Municipal, va ser la necessitat que desaparegui la llista d’espera per accedir-hi, tot exposant-los que hi ha persones que fa molts anys que estan en aquesta llista esperant poder accedir a aquest servei. És per això que se’ls va reclamar que s’augmenti el pressupost municipal que es destina a aquest servei, per tal que més persones que requereixen d’aquest servei per poder dur a terme un projecte de vida independent hi puguin accedir, així com per facilitar i afavorir que persones que viuen institucionalitzades puguin, si ho volen, optar per un model de vida desinstitucionalitzat. Així mateix, van fer relleu a més que aquest augment de pressupost també és necessari per tal que persones que ja són beneficiàries del servei puguin ampliar el nombre d'hores per poder desenvolupar plenament el seu projecte de vida independent; pel van exigir també que s’apliquin ajustos raonables.

Malgrat totes les peticions de millora, ECOM i les persones usuàries van agrair a l'Ajuntament de Barcelona l'aposta que han fet per impulsar un servei d'assistència personal municipal i per promoure la vida independent de les persones amb discapacitat residents a la ciutat de Barcelona, així com per confiar amb ECOM com a entitat cogestora. 

Petició de col·laboració perquè s'impulsi definitivament la regulació de l'assistència personal a Catalunya

A nivell més estratègic en relació al desenvolupament de la figura de l’assistent personal a nivell català i estatal, ECOM va demanar a l’Ajuntament de Barcelona treballar conjuntament per fer pressió a la Generalitat de Catalunya per tal que s’augmenti el finançament que es destina a l’assistència personal, i principalment també perquè es publiqui el decret que ha de regular l’assistència personal a Catalunya, per tal que es pugui anar obrint progressivament l’accés al servei a altres persones que ho necessiten, i sobretot que aquest s’aprovi amb les condicions necessàries perquè el servei no es desvirtuï.

Pel que fa a la formació de l’assistent personal (sobre la qual també cal fer incidència en l’àmbit estatal, ja que és l’Estat qui té pendent regular la figura de l’assistent personal), ECOM va demanar col·laboració a l’Ajuntament de Barcelona perquè es defensi fermament la proposta formativa que defensa el col·lectiu de la discapacitat d’un màxim de 50 hores de formació i amb un rol central de la persona usuària com a formadora; en contra de la proposta formativa que l’Administració estatal està proposant basada més en paràmetres medico-rehabilitadors, cosa que desvirtuaria la naturalesa de l’assistència personal. ECOM i les persones usuàries han incidit també en la importància de treballar aquesta regulació de manera que no posi impediments a l’autodeterminació de la persona per escollir qui vol que li faci d’AP, ja que aquest és un dels fonaments de l’assistència personal, i també per les dificultats que existeixen a l’hora de trobar assistents personals.