ECOM obté 137.749,68 euros a través de la convocatòria del 0,7% de l’IRPF 2022 del tram estatal

A la convocatòria estatal de subvencions per a la realització d'activitats d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària de l'IRPF i de l'Impost Sobre Societats, la Federació ECOM ha obtingut per a les entitats federades un total de 65.535,34€ per al programa d'atenció sociosanitària, promoció de la salut i vida independent i inclusió a la comunitat en l'àmbit de les persones amb discapacitat, 20.000€ per al programa de voluntariat inclusiu, 23.575,69€ per accions d'acompanyament a les entitats federades per millorar la seva sostenibilitat econòmica i 28.638,65€ per a accions d'acompanyament i capacitació a persones amb discapacitat i/o situació de dependència (específicament les dones del col·lectiu i el seu entorn de cures) perquè siguin agents actius de transformació social als seus territoris i liderin en primera persona processos de inclusió, foment de l’autonomia personal i la millora de l’accessibilitat del seu entorn quotidià.

Els projectes s’executaran al llarg del 2023 i tindran una implementació territorial a nivell estatal.

Enguany s’han presentat un total de 18 projectes, dels quals 12 han rebut finançament.

Les activitats finançades en el Programa 1 tenen com finalitat la promoció de la salut i la inclusió a partir de la comunicació, realització de formacions, tallers i xerrades i assessorament i suport sobre diferents esferes a les persones amb discapacitat i els seus familiars; a més, es posarà en marxa una plataforma web i App que ofereixi informació sobre accessibilitat dels centres culturals i transport accessible a la ciutat de València; i es promocionarà el paradigma de vida independent a través de l'acompanyament a entitats, en xarxa i de manera participativa.

En el marc del Programa d'atenció sociosanitària, promoció de la salut i vida independent i inclusió a la comunitat en l'àmbit de les persones amb discapacitat (Programa 1) les 9 entitats executants realitzaran accions de promoció i comunicació, formacions, tallers i xerrades, assessorament i suport sobre diferents esferes a les persones amb discapacitat i els seus familiars. S'editarà també una revista especialitzada sobre distonia, s'actualitzaran eines TIC (App i web) de centres culturals i transport accessible a la ciutat de València i s'oferirà acompanyament a altres entitats perquè puguin transitar cap al paradigma de vida independent.

Al Programa 8, Regenerem: dones amb discapacitat promovent la inclusió, la Fundació ECOM treballarà l'accessibilitat a l'entorn sostenible i connectat tant en mobilitat de transport com d'espai públic, a través del treball en xarxa amb altres entitats socials, la dinamització de grups de suport de persones amb discapacitat (majoritàriament dones amb discapacitat i dones de l'entorn de cures) com a agents de transformació urbana als seus municipis i l'acompanyament a persones amb discapacitat i les seves famílies en els dubtes sobre el dret a l'accessibilitat a l'entorn quotidià i la normativa aplicable i en el procés d'apoderament perquè liderin accions de millora de l'accessibilitat als seus territoris.

D'altra, dins dels programes 5 i 6 la Federació ECOM durà a terme accions d'acompanyament a les entitats federades en diferents àmbits:

El Programa 5, Voluntariat sense barreres, programa de voluntariat inclusiu, està dissenyat i creat per contribuir a l'eliminació de barreres psicosocials a través de la formació de les persones que treballen amb el voluntariat i del mateix voluntariat, l'acompanyament a entitats no lucratives a la implementació de programes de voluntariat inclusiu i el disseny i actualització del portal web ECOMLAB.

El Programa de millora de la sostenibilitat econòmica (Programa 6) aposta per la millora en la sostenibilitat econòmica de les entitats socials a través d'accions prospecció, informació, assessorament i acompanyament a les entitats federades en diferents temàtiques de gestió associativa i gestió econòmica, que millorin el finançament i diversifiquin les fonts de finançament.