ECOM obté per a les seves entitats federades 1.600.000 euros a través de la convocatòria del 0,7% de l’IRPF 2021 del tram autonòmic de Catalunya

Aquesta xifra representa el 55% de la quantia sol·licitada

En la resolució definitiva que es va publicar el passat 1 de juliol, ECOM ha obtingut per a les seves entitats federades a Catalunya un total de 1.670.425,02€, un 55% de la quantitat sol·licitada. Els projectes finançats seran executats per 30 entitats federades, atenent diferents àmbits d’actuació:

En l’àmbit del foment de la igualtat entre dones i homes, garanties de drets i no-discriminació:

Línia A1. Accions dirigides a promoure la salut integral de les dones. El projecte de continuïtat finançat en aquesta línia consisteix en tallers de salut cerebral dirigits a dones que han patit un càncer de mama, per tal de contribuir en la millora de la seva qualitat de vida. Ha obtingut finançament un nou servei de salut integral per a dones amb discapacitat física per tal que puguin compartir experiències, inquietuds i malestars lligats al ser dones i tenir diversitat funcional. Se les dotarà dels recursos adients perquè s’empoderin i millorin el seu benestar biopsicosocial.

Línia A3. Accions per a la inserció sociolaboral de les dones. El projecte, iniciat en 2019, té l’objectiu de donar visibilitat a les múltiples violències que pateixen les nenes i dones amb discapacitat física, especialment en la incorporació al mercat de treball. El projecte és liderat i executat íntegrament per dones, mostrant així la seva capacitat transformadora.

Línia A5. Accions destinades a reforçar l’atenció i orientació a víctimes de discriminació, odi i intolerància. El projecte finançat contribueix a l’empoderament de les persones amb discapacitat front a les situacions de discriminació i vulneració de drets en tant en quant coneixen els sistemes per actuar davant de situacions de discriminació. El projecte també contempla la participació activa en els processos de creació de noves normatives que afecten a l’àmbit de la discapacitat.

En l’àmbit de la protecció social:

Línia B2. Accions de suport i descans per a familiars cuidadors de persones amb discapacitat, amb malaltia mental i amb dependència. S’han aprovat 9 projectes de continuïtat amb l’objectiu de garantir el benestar de les persones cuidadores i facilitar espais de respir a les famílies amb fills/es amb discapacitat.

Línia B4. Accions d'atenció integral a les persones grans a través de serveis que facilitin la seva permanència en el domicili i en el seu entorn social i familiar, així com els dirigits al suport de les seves famílies i cuidadors. En aquesta línia s’ha concedit subvenció a 1 projecte de continuïtat amb el qual s’ofereixen eines i suports personalitzat per facilitar que les persones amb discapacitat puguin romandre en el seu domicili.

Línia B7. Accions d'atenció integral dirigides a la promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat. Són accions orientades a oferir assessorament, acompanyament, suport, atenció domiciliària, rehabilitació, ajuda mútua, amb la finalitat de fomentar l’autonomia personal, la vida independent, l’autodeterminació i la inclusió social de les persones amb discapacitat física, moltes d’elles en situació de dependència. Dels 30 projectes que han rebut ajut en aquesta línia, 21 es venien realitzant en anys anteriors i 9 són noves propostes.

Línia B8. Accions dirigides a afavorir la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat. Els 6 projectes finançats són de continuïtat i tenen per objectiu formar i orientar a les persones amb discapacitat i intermediar amb el sector empresarial.

En l’àmbit de l’atenció a les famílies

Línia D1. Accions d’acompanyament a la família amb necessitats específiques. Durant el 2022 es realitzaran 5 programes d’atenció integral a les famílies de persones amb discapacitats físiques per donar resposta de suport i assessorament i millorar la seva qualitat de vida.

Línia D2. Accions d’orientació i acompanyament a les famílies (SOAF). En aquesta línia han rebut finançament 3 accions d’orientació i acompanyament a les famílies en situació de vulnerabilitat emocional i social, per reforçar capacitats i fortaleses de les famílies, afavorir relacions familiars saludables i enfortir les habilitats parentals. Es treballaran diferents àmbits: SOAF, criança en família i educació per la prevenció de la violència de gènere a la llar.

En accions de voluntariat:

Línia E1. Accions de promoció, formació i gestió del voluntariat. S’ha concedit subvenció a 2 projectes de gestió del voluntariat, que tenen per objectiu conscienciar a la societat sobre la realitat de les persones amb discapacitat física.

En quant a les accions d’equipaments i inversió d’obres, s’han finançat 10 projectes: a la línia d’equipament (Línia B11) han rebut finançament 7 projectes de millora i actualització dels equipaments dels centres d’atenció a les persones amb discapacitat; d’altra banda, a les línies d’inversió d’obres (Línia J1) i (Línia K1) s’adequaran un Centre Ocupacional a Riudellots de la Selva i una Residència a Barcelona i es construirà un nou centre assistencial a Terrassa.

Finalment, s’ha aprovat un 5% del total concedit a la Línia I de gestió i coordinació d'entitats de segon o tercer nivell. Aquesta línia té per objectiu finançar les despeses originades a l'entitat sol·licitant per al desenvolupament de tasques de gestió, coordinació, supervisió i control de les activitats subvencionades en la convocatòria.