ECOM publica ‘Accessibilitat a l’habitatge. Anàlisi i valoració de la Llei 12/2023 pel Dret a l’Habitatge, Estatal’

ECOM presenta la seva anàlisi i valoració de la nova llei estatal pel Dret a l’Habitatge.

El dijous 25 de maig, la Llei 12/2023 pel Dret a l'Habitatge va ser publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) del 24 de maig, marcant un pas significatiu en la regulació de les polítiques d'habitatge a Espanya. Aquesta llei, que ja està en vigor, aborda qüestions fonamentals relacionades amb l'accés a un habitatge digne, però encara falten alguns passos per a la plena aplicació de determinades mesures, com la regulació dels preus de lloguer, que depenen de les comunitats autònomes i de l’Estat. 

En aquest context, ECOM ha avaluat la nova Llei d'Habitatge Estatal des d'una perspectiva centrada en l'accessibilitat i els drets de les persones amb discapacitat. L'objectiu d'aquesta avaluació és exposar com la nova llei aborda les qüestions d'accessibilitat universal, l'accés a habitatges dignes, la rehabilitació del parc existent i la informació relacionada amb les operacions d'arrendament i compra d'habitatges.  

No obstant això, caldrà parar atenció a la implementació de les mesures i a la seva efectivitat per assegurar que les persones amb discapacitat puguin gaudir plenament d'aquests drets fonamentals en la pràctica. 

Podeu consultar la publicació d’ECOM ‘Accessibilitat a l’habitatge. Anàlisi i valoració de la Llei 12/2023 pel Dret a l’Habitatge, Estatal’ en aquest enllaç.  

Dret a l’habitatge accessible i assequible  

El dret a l'habitatge és un dret humà fonamental i l'habitatge digne per a les persones amb discapacitat física i/o orgànica ha de ser accessible de manera universal, tant pel que fa a l'entorn, el transport, els espais comuns dels edificis com a l'interior de l'habitatge. Això implica assegurar que les persones amb discapacitat física i/o orgànica puguin viure en un entorn sense barreres arquitectòniques que limitin la seva autonomia i mobilitat. 

A més d'accessible, ECOM defensa que l'habitatge sigui assequible, tenint en compte les desigualtats econòmiques que afecten les persones amb discapacitat, així com la necessitat de garantir un cost de vida raonable per a aquest col·lectiu. L’entitat també destaca la importància de proporcionar suport inclusiu, com l'assistència personal i altres serveis d'assistència domiciliària o comunitària, per promoure la independència i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.