ECOM seguim col·laborant amb el Casal dels Infants per millorar la realitat dels col·lectius en risc d'exclusió social que atenem

En aquesta col·laboració, que vam iniciar ja fa més de vuit anys, joves en situació de vulnerabilitat i persones amb discapacitat s’apoderen mútuament, a través d’un projecte en clau d’Aprenentatge Servei i la temàtica de l’assistència personal

Durant 2023, en el marc de la col·laboració que ECOM venim mantenint des de fa més de vuit anys amb el Casal dels Infants, hem seguit desenvolupant  cicles formatius sobre assistència personal adreçada als joves en situació de vulnerabilitat que atén el Casal, i en els quals participen com a coformadors diferents persones amb discapacitat usuàries del servei d’assistència personal de l’entitat.

La coincidència en l’objectiu d’ECOM i el Casal dels Infants d’apoderar i fomentar l’autonomia de persones en situacions de risc i de desigualtats d’oportunitats (persones en discapacitat física en el cas d’ECOM i de joves en situació de vulnerabilitat, en el cas del Casal) ens va portar ambdues organitzacions a impulsar fa ja més de vuit anys un projecte conjunt, sota la fórmula de l’Aprenentatge Servei (APS) i la temàtica de l’assistència personal, que afavorís a ambdós col·lectius.

L'Aprenentatge Servei (APS) és una proposta educativa que combina en un sol projecte el servei a la comunitat amb l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats o valors. Els participants s’apoderen i es capaciten tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

Així, sota aquesta fórmula, joves del Casal dels Infants, tots joves en una situació vulnerable, sense xarxa familiar i social, se’ls ofereix l’oportunitat de formar-se com a assistents personals tot prestant servei a persones usuàries d’ECOM, mentre que a aquestes se’ls presenta el repte de participar i contribuir a la capacitació d’aquests joves.

Amb l’exercici d’aquest servei a la comunitat, els joves adquireixen competències i habilitats que reforcen les que també necessiten per encarar l’autonomia. Relacionar-se en espais normalitzats que impliquen l’atenció a persones els obre a experiències positives que els fan canviar l’autoimatge i, sobretot, millorar la seva actitud i confiança, afavorint el seu procés.

Per altra banda, les persones amb discapacitat física usuàries d’ECOM, que durant molt de temps han estat considerades com a “objecte de cura”, passen a ser  impulsores de canvi, tutoritzant la capacitació com a assistents personals d’aquests joves i formen part activa del seu procés formatiu. El seu rol canvia i la seva autoestima i capacitat d’autogestió millora.