La promoció de la participació del jovent amb discapacitat física, un dels objectius treballats el 2020 des d’ECOM

Al llarg de 2020, hem col·laborat, participat i aportat la nostra expertesa a diferents espais per tal de promoure la participació de joves amb discapacitat física i fomentar espais més inclusius i diversos a la nostra societat

Durant el 2020, ECOM hem dut a terme, a través del projecte de participació juvenil que articulem cada any, un seguit d'accions per tal de promocionar la participació de joves amb discapacitat física en diferents espais de representació, organismes i altres xarxes de suport i promoció del col·lectiu, com és el de l'educació en el lleure. Així com hem fet un seguiment d'aportacions als espais i grups de treball en els màxims òrgans de representació juvenil. 

El darrer any, des de l'entitat, hem col·laborat i establert sinergies amb entitats representatives del lleure educatiu, com són Esplais Catalans (ESPLAC), Escoltes Catalans i altres plataformes com el grup d'oci i temps lliure de la Xarxa d'Accessibilitat i Vida Independent (XAVI) dins l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

En concret, algunes de les accions que hem dut a terme han estat aportacions V Congrés «Escolta el BatEC», un espai de trobada que realitza Escoltes Catalans cada 10 anys i en el qual ECOM hem aportat la nostra expertesa sobre un dels eixos del congrés que tractava l'escoltisme com a cohesió social.

Una altra acció en sinergia amb aquestes entitats representatives del lleure educatiu, ha estat la nostra participació en el projecte Adolescència, joventut i lleure en valors de base comunitària de la XAVI, que encara segueix en marxa. Un cop acabat aquest projecte, s'elaborarà un informe amb recomanacions de formació i bones pràctiques per ser distribuït i presentat entre el conjunt de membre de la XAVI, l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, les federacions de l'educació en el lleure, el Consell de la Joventut de Barcelona i les persones responsables als municipis en infància i joventut. 

Amb els Esplais Catalans, la col·laboració ha durat durant tot l'any i s'han fet formacions i aportacions a documents de l'entitat sobre la inclusió social i diversitat, entre altres. En el projecte que hem dut a terme amb ESPLAC i amb la XAVI, hem treballat per fomentar la participació dels joves en activitats de lleure inclusives, treballant perquè sigui una realitat, ja que avui en dia encara és una assignatura pendent

Així mateix, també hem dut a terme activitats de sensibilització i de formació per a joves. En total, han estat sis activitats de sensibilització amb joves de tercer i quart de l'ESO, Integració Social i cicles formatius. Aquestes sessions de sensibilització tenien per objectiu reflexionar conjuntament sobre els drets de les persones amb discapacitat i com són exercits en la vida quotidiana.

D'altra banda, no cal oblidar que com a federació, des d’ECOM seguim prestant el nostre suport a les entitats federades, i és per això que, quatre de les nostres entitats federades també han rebut el nostre acompanyament per dur a terme projectes inclusius. Aquest suport a les entitats federades ha estat possible gràcies a la convocatòria de les subvencions per a projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials (COSPE) de la Generalitat de Catalunya.

En definitiva, a través d'aquestes accions de formació, sensibilització i aportació a grups de treball amb diverses organitzacions, des d'ECOM tenim l'objectiu de fomentar la participació dels joves amb discapacitat a la comunitat. Però també volem apropar la realitat de les persones amb discapacitat trencant estigmes i idees preconcebudes que fan que la inclusió encara no sigui una realitat.

Amb aquestes accions dirigides a joves també impulsem l'altre eix missional d'ECOM, defensar l'exercici dels drets de les persones amb discapacitat física per assolir la plena inclusió social i millorar la seva qualitat de vida, amb l'empoderament de les persones com a eix vertebrador.