Ajudes de la Fundación ONCE

Descripció:

La Fundació ONCE treballa per millorar la cooperació i la inclusió social de les persones amb discapacitat, tenint com a pilars fonamentals l'ocupació i l'accessibilitat. Dins d'aquesta filosofia destina anualment ajudes econòmiques mitjançant programes destinats a les persones i entitats socials. 

Ajudes dirigides a les persones: 

  • Ajudes individuals d'accessibilitat per la ocupació: projectes per donar a la persona beneficiària l'ajuda tècnica que necessiti a conseqüència de la seva discapacitat, per aconseguir o millorar un lloc de treball (Despeses referents a l'adquisició d'ajudes de suport, audiòfons, o adquisició/adaptació de vehicles, sempre que sigui justificat per la finalitat del programa). 
  • Auto ocupació. Suport a treballadors autònoms, cooperatives, societats anònimes laborals, etc. 

La Fundación ONCE també ofereix ajudes a entitats sense ànim de lucre mitjançant el finançament de projectes relacionats amb els següents programes: 

  • Pla d'ocupació i formació: projectes de creació i consolidació de feina, creació i consolidació de centres ocupacionals, formació.... 
  • Pla d'Accessibilitat Universal: projectes de promoció de l'autonomia personal, jornades sobre accessibilitat universal, transport col'lectiu, sensibilització social, projectes de millora de l'accessibilitat de la comunicació sensorial.... 

Qui hi pot accedir:

Persones amb discapacitat i entitats socials sense ànim de lucre de l'àmbit de les persones amb discapacitat.

Contacte:

Fundación ONCE 
Departament de Projectes de la Fundació ONCE 
C/ Sebastián Herrera, 15 
28012 Madrid 
Telf. 91 506 89 18 i 91 506 89 19 
dae@fundaciononce.es 
www.fundaciononce.es 

Web:

Podeu trobar més informació: