Òrgans de govern

L’Assemblea General

L’Assemblea General (AG) és l’òrgan sobirà de la Federació ECOM i està formada pels representants legals de totes les entitats membre, les quals queden subjectes als acords que prengui l’AG, incloses les absents, les que discrepin i les que s’hagin abstingut de votar. És l’AG qui aprova el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, així com els reglaments de règim interior que s’elaborin per al bon funcionament de la Federació. Entre d’altres facultats, l’AG pot modificar els estatus o acordar la dissolució de la Federació.

L'Assemblea

La Junta Directiva

L'Assemblea General celebrada el 13 de maig de 2022 va escollir la Junta Directiva pel mandat 2022-2026.

La Junta Directiva (JD) de la Federació ECOM, segons estableixen els seus estatuts, ha d’estar formada per un mínim del 50% de persones amb discapacitat física; la composen el/la president/a, el/la vicepresident/a o els/les vicepresidents/es, el/la secretari/a, el/la tresorer/a i els/les vocals, càrrecs que seran exercits per persones diferents. La JD té, entre d’altres, les facultats de regir, administrar i representar la Federació, així com de complir les decisions preses per l’Assemblea General (AG).

Albert Carbonell

Albert Carbonell

President

Associació MIFAS

Envia un correu

CV

Bibiana Bendicho

Bibiana Bendicho

Vicepresidenta

ASPID Lleida

Envia un correu

CV

Carme Garrido

Carme Garrido

Secretaria

Associació EntreTots

CV

Rosa Masriera

Rosa Masriera

Tresorera

Fundació Esclerosi Múltiple (FEM)

CV

Artur Altabàs

Artur Altabàs

Vocal

Associació MIFAS

CV

Ana Suñé

Ana Suñé

Vocal

Fundació Institut Guttman

CV

Montserrat García

Montserrat García

Vocal

Lliga Reomatològica Catalana

CV

Elisenda de la Torre

Elisenda de la Torre

Vocal

Lliga Reumatològica Catalana

CV

Letícia Esporrin

Letícia Esporrin

Vocal

ASEM Catalunya

CV