Patronat

La representació, el govern i l'administració de la Fundació ECOM corresponen al Patronat, que està format per un mínim de sis membres i un màxim d’onze. Actualment el conformen set membres. Totes elles són membres d'entitats federades a la Federació ECOM, i estan ubicades a les seus de les entitats a què pertanyen. 

El Patronat pot nomenar una o més persones per a exercir funcions de direcció de la gestió ordinària de la Fundació.

Correspon especialment al Patronat, entre d’altres, la modificació dels estatuts; la fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació; així com l'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.

Imatge sense descripció

Albert Carbonell

President

Associació MIFAS

Envia un correu

CV

Imatge sense descripció

Bibiana Bendicho

Vicepresidenta

ASPID Lleida

Envia un correu

CV

Imatge sense descripció

Carme Garrido

Secretaria

Associació EntreTots

CV

Imatge sense descripció

Rosa Masriera

Tresorera

Fundació Esclerosi Múltiple (FEM)

CV